Setkání okolo dítěte – praktická příručka

Praktický průvodce světem multidisciplinarity v oblasti spolupráce nad dětskými klienty. Nabízíme inspiraci, jak krok za krokem vést koordinaci a facilitaci týmu.

Pokud Vás bude tato metodika inspirovat k organizaci multidisciplinárních týmů, budeme tomu velmi rádi. Poprosíme však, aby název ,,Setkání okolo dítěte” byl používán pouze tehdy, pokud facilitátor absolvoval vzdělání v této metodě, organizované spolkem Naše Rovnováha, z.s. Děkujeme, že respektujete toto rozhodnutí. Snažíme se udržet kvalitu založenou na profesionálním školení koordinátorů a facilitátorů, jejich supervizi a dalším metodickým vedením.”

Metodika Setkání okolo dítěte ke stažení