Náš tým

Náš tým

Mgr. Jakub Majetny

Mgr. Jakub Majetny

předseda spolku, klinický psycholog, psychoterapeut, lektor
Jakub Majetny
Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí a k podpoře jednotlivých pracovníků. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Kontakt:

tel.: +420 / 608 153 311

e-mail: majetnyjakub@gmail.com

Ing. Žaneta Majetna

Ing. Žaneta Majetna

pokladník spolku, ekonom, pedagog
Žaneta Majetna
Celý život se pohybuji ve školním prostředí, které mi přirostlo k srdci. Již v posledním ročníku vysoké školy, jsem vyučovala Mikroekonomii a Makroekonomii na Vysoké škole podniká, a. s., kde jsem působila jako externí pedagog do roku 2010. Od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako personalista  a účetní. V roce 2007 jsem nastoupila na dnešní Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně na pozici učitelky ekonomických předmětů a metodika preventivně-patologických jevů. Na stejné škole od roku 2013 pracuji jako hlavní účetní. Spolek Naše rovnováha pro mne znamená nový začátek v profesní kariéře, kdy bych ráda propojila své pedagogické schopnosti a účetní a administrativní dovednosti a pomohla vybudovat nezávislou organizaci, která bude prospěšná jednotlivci či kolektivu. A nabídne své služby pomáhajícím profesím, neboť jejich práce je často opomíjená a přitom velice důležitá.

Kontakt:

tel.: +420 / 604 215 602

e-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com

Ing. Bogdan Siderek

Ing. Bogdan Siderek

rozvojový kouč, facilitátor, lektor
Bogdan Siderek
Ahoj, před několika měsíci jsem založil web ikigai.cz, který má za cíl pomoct lidem v jejich osobním nebo profesním rozvoji, abychom mohli nalézt své ikigai. Obyvatelé Okinawy trvdí, že každý z nás má to své ikigai, které může v průběhu života nalézt. Společně z celým týmem se snažíme šířit možnosti osobního rozvoje u kohokoliv. Já osobně přispívám k tomuto cíli osobním a profesním koučinkem a taky konzultací silných stránek. Věřím tomu, že každý člověk v jakémkoliv věku může pracovat na svém osobním rozvoji a vzdělávat se v průběhu celého svého života. Mým životním mottem je:

“Jedinou konstantou je kontinuální změna a rozvoj.”

V  mé praxi jsem se setkal z velkým množstvím různých profesí od lékaře, přes softwarového vývojáře až po učitele a manažera. Pořád ale mým osobním posláním je lidi kolem sebe rozvíjet a posouvat je dál v jejich životech.

Mé zkušenosti
Mé zkušenost a vášně
 • Vedení lidí – mám více než 10 let zkušeností s vedením týmů. Vedl jsem různé skupiny lidí od malého projektového týmu, přes týmy střední velikosti, vlastní firmu, až po velkou nadnárodní jednotku sestávající s zaměstnanců v ČR, Finsku, Indii, Polsku a Švédsku o velikosti 120 lidí. Můj styl vedení je založen na maximální možné transparentnosti a férovosti.
 • Práce ze silnými stránkami – v mé manažerské a lídrovské praxi jsem pochopil, že každý člověk vyžaduje individuální přistup a vedení, protože každý z nás ma jiné priority, styl práce a také to v čem jsme dobří. V dnešní době jako konzultant silných stránek ukazuji lidem, jak identifikace a práce z našimi silnými stránkami nás může posunout velký kus kupředu v našem osobním rozvoji a tím i ve spokojenosti v tom co děláme. Mezi mé osobní silné stránky podle testu od společnosti Gallup, který používám při práci se silnými stránkami patří:
  • Positivity – dokážu se na svět dívat pozitivně nezávisle na situaci
  • Connectedness – vidím spojení mezi všemi lidmi a také věcma, které se dějí a dokážu tyto spojení vytvářet.
  • Woo – mou osobní prezentací a vystupováním dokážu získat lidi pro danou věc.
  • Input – můj mozek je nastaven tak, aby uchovával jakékoliv informace. Dokážu si hodně věci zapamatovat a využívat je ve správnou chvíli.
  • Maximizer – mou podstatou je neustálé zlepšování a posouvání věcí a lidí z dobrých na ještě lepší.
 • Koučování a motivace –  Stejnou dobu jakou vedu lidi, což je kolem 10 let se zabývám také motivací a koučováním. Z mého hlediska koučování je výborný způsob ke zvědomění, uspořádání a ujasnění si jakýchkoliv věcí. Ale není to jediný způsob jak můžeme získat svou vnitřní motivaci. Pomocí seminářů a různých setkání se snažím lidem dát impuls k jejich motivaci.
 • Lektorování a facilitace – všechny výše uvedené aktivity podporují pořádáním seminářů, webinářů, workshopů a školení. V této oblasti mám dokonce ještě více zkušeností, protože jsem ve svém životě prošel opravdu pestrým spektrem studentů a návštěvníků mých seminářů. V posledních 12 letech jsem vedl školení a semináře pro soukromé firmy, spolupracovníky ve společnostech kde jsem pracoval, střední a vysoké školy, akademií třetího věku a také skauty.

Kontakt:

tel.: +420 / 775 638 157

e-mail: info@ikigai.cz

Mgr. Jana Macečková

Mgr. Jana Macečková

poradce rané péče, speciální pedagog, lektor
Jana Macečková
Mými klienty jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením. V rámci poradenství společně hledáme cesty pro podporu dítěte i celého rodinného systému.

Jako lektor se potkávám nejčastěji s pedagogy a sociálními pracovníky, se kterými se vzájemně inspirujeme nad tématy práce s dítětem se speciálním potřebami a možnosti využití hry v podpoře dítěte a skupiny.

Při každé své práci vnímám jako velmi důležité pohlížet na problém komplexně, proto jsem velmi ráda součástí Rovnováhy. Rovnováha je pro mne hledání a nacházení pomoci pro klienty i odborníky v situacích, kde člověk sám nenalézal možnost řešení a v propojení s ostatními se to daří.

Bc. Petra Hálková

Bc. Petra Hálková

poradce rané péče, metodik, supervizor, lektor
Petra Hálková
Ve svém profesním životě provázím už druhé desetiletí muže a ženy, kteří se v určitém momentě svého bytí stali rodiči dětí s postižením. Vstoupili do procesu, v němž sami budou i speciálními pedagogy, rehabilitačními pracovníky, vývojovými specialisty, mnohdy zdravotními sestrami. Jaksi samozřejmě přijali předpoklad, že by měli toto vše zvládnout, umět a unést. Společně hledáme cesty, jak znovu být „jen“ rodiči, partnery, zaměstnanci, fotografy….

Souběžně se téměř deset let věnuji vzdělávání, metodické podpoře a supervidování kolegů v oboru, vnímám jejich potřebu odvádět dobrou práci, profesně růst, cožv plnosti předpokládá propojení s dalšími specialisty, kteří do „příběhu jejich klientů“ vstupují.

Pracovní kruh uzavírá má externí spolupráce s nestátními sociálními a sociálně – zdravotnickými organizacemi na Moravě, kde na pozici supervizora vedu skupinové a týmové supervize. Zde se „příběhy klientů a pracovníků končí“, aby se z nich, stejně jako na počátku, stali příběhy mužů a žen.

Věřím, že to co hledáme s rodiči pečujícími o dítě s postižením, s kolegy v oboru i dalšími specialisty v pomáhající sféře je rovnováha, která nám pomáhá nejen stát, ale i udělat další krok.

Mgr. Eva Hrubá

Mgr. Eva Hrubá

právník, lektor
Eva Hrubá
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého a již od dob studií se zabývám zejm. problematikou spadající do oblasti rodinného práva a postavením osob s duševním onemocněním. Pracovala jsem na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti i na lidskoprávní sekci Úřadu vlády, během praxe na soudě jsem také složila justiční zkoušku. Zároveň dlouhodobě působím jako právní poradce nebo jinak aktivní dobrovolník v různých neziskových organizacích (Bílý kruh bezpečí, Magdala, Letní dům), protože je fajn pomáhat, ale také proto, že je pro mne velmi důležité prolínání praxe s teorií a práce s různým spektrem klientů.

Velmi mne také baví pozice školitele – krom možnosti předat své znalosti je velmi obohacující i naslouchat účastníkům a sdílet své zkušenosti, reagovat na dotazy a hledat řešení často neřešitelného.

Kontakt:

tel.: +420 / 724 769 929

e-mail: hruba.eva@email.cz

Mgr. Lukáš Slavík

Mgr. Lukáš Slavík

speciální pedagog
Lukáš Slavík
Působím jako speciální pedagog na dvou základních školách v Olomouckém kraji, přičemž svůj zájem upírám nejen k rozvoji dětí, žáků jejich rodičů a ostatních zainteresovaných, ale i k expresivním terapiím, jež byly součástí mého vysokoškolského studia Speciální pedagogiky zaměřené na dramaterapii. Dále jsem od roku 2013 do roku 2016 působil jako lektor primární prevence v organizaci Kappa-Help, kde jsem také absolvoval kurz školního metodika prevence.
MUDr. Michal Raszka

MUDr. Michal Raszka

organizátor konference Mezi námi, psychiatr, psychoterapeut
Michal Raszka
Pracuji jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. V minulosti jsem se kromě klinické praxe věnoval výzkumu v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví) u lidí s úzkostnou poruchou. V rámci práce mě nejvíce oslovuje psychoterapie a psychosomatické souvislosti. V současné době se kromě klinické praxe věnuji lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také v tématu neuropsychoterapie. V rámci práce jsem vždy zahlížel potenciál ve spolupráci mezi jednotlivými obory, což se také odráží v účasti na organizaci konferencí Neuropsychiatrického fóra z.s., jejichž cílem je užší propojení neurologů, psychiatrů, psychologů a odborníků z dalších oborů, kteří se věnují lidem s duševním onemocněním. Spolek Naše Rovnováha mě oslovuje právě důrazem na mezioborovou spolupráci se snahou zlepšit úroveň poskytované péče. Věřím totiž, že spolupráce rodiny a blízkých s odborníky je tou nejefektivnější možností pomoci.

Ing. Jana Mrázová

Ing. Jana Mrázová

projektový a finanční manažer
Ing. Jana Mrázová
projektový a finanční manažer, evaluátor

„Bez peněz do hospody nelez… aneb ani kuře zadarmo nehrabe.“

Pomáhám realizovat a uskutečňovat sny, přání a vize prostřednictvím projektů a dávám jim řád.

V organizaci Naše Rovnováha z.s. vidím značný potenciál a chuť měnit svět k lepšímu. Metoda Setkání okolo dítěte, která pevně stojí na základě multidisciplinární spolupráce, je velmi efektivní nástroj, který všem stranám šetří čas a finanční prostředky. Navíc nikdo z nás nikdy neví, kdy ji sám může potřebovat. Proto není od věci, když bude mít zástupce minimálně v každém kraji.

Kontakt:

tel.: +420 / 732 836 253

e-mail: jmrazova2014@gmail.com