Bulletin Kolibřík

Bulletin pro mezioborovou spolupráci

Prostor pro sdílení informací všem, kteří chtějí fungovat v síti zdravotní, sociální a pedagogické.

Kolibřík je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty – tedy uživatele služeb.

13. číslo bulletinu Kolibřík, 16. 12. 2021

12. číslo bulletinu Kolibřík, 7. 10. 2021

11. číslo bulletinu Kolibřík, 14. 6. 2021

10. číslo bulletinu Kolibřík, 4. 3. 2021

9. číslo bulletinu Kolibřík, 18. 11. 2020

Vlčí smečka

Terapeutická pohádka z cyklu Cestou pohádek, která vznikla jako součást 9. čísla bulletinu Kolibřík 11/2020.

8. číslo bulletinu Kolibřík, 4. 9. 2020

7. číslo bulletinu Kolibřík, 21. 6. 2020

6. číslo bulletinu Kolibřík, 21. 3. 2020

5. číslo bulletinu Kolibřík, 3. 12. 2019

4. číslo bulletinu Kolibřík, 11. 9. 2019

3. číslo bulletinu Kolibřík, 5. 6. 2019

2. číslo bulletinu Kolibřík, 10. 4. 2019

1. číslo bulletinu Kolibřík, 28. 10. 2019

Aktivita je podpořená z dotačního programu MPSV Rodina.

Projekt Multidisciplinární praxe a inovativní přístupy při práci s rodinami dětí s handicapem byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.