Bulletin Kolibřík

Bulletin pro mezioborovou spolupráci

Prostor pro sdílení informací všem, kteří chtějí fungovat v síti zdravotní, sociální a pedagogické.

Kolibřík je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty – tedy uživatele služeb.

7. číslo bulletinu Kolibřík, 21. 6. 2020

Ke stažení zde.

6. číslo bulletinu Kolibřík, 21. 3. 2020

Ke stažení zde.

5. číslo bulletinu Kolibřík, 3. 12. 2019

Ke stažení zde.

4. číslo bulletinu Kolibřík, 11. 9. 2019

Ke stažení zde.

3. číslo bulletinu Kolibřík, 5. 6. 2019

Ke stažení zde.

2. číslo bulletinu Kolibřík, 10. 4. 2019

Ke stažení zde.

1. číslo bulletinu Kolibřík, 28. 10. 2019

Ke stažení zde.

Aktivita je podpořená z dotačního programu MPSV Rodina.