Setkání okolo dítěte

Umožňujeme řešení problému klienta nebo pacienta prostřednictvím týmu odborníků z různých oborů.

Setkání okolo dítěte je porada odborníků vedená facilitátorem. Odborníky spojuje stejný klient / pacient nebo rodina. V čase 90 minut se tým po prezentaci případu z pohledu různých odborností snaží najít nový pohled nebo přístup k léčbě.

Tým odborníků může být z různých institucí, organizací, ambulancí, škol nebo sociálních služeb. Přizváni jsou všichni odborníci: sociální pracovníci, psycholog, psychiatr, neurolog, praktický lékař, pediatr, logoped, pedagogové a speciální pedagogové. Celý tým je veden nezaujatým facilitátorem, který se stará jen o konstruktivní a vyváženou komunikaci týmu směřující k cíli. Záměrem je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta a propojení odborníků.

Máte-li dítě s psychickými nebo sociálními problémy, které se nedaří řešit:

 1. Zažádejte nás o organizaci Setkání okolo dítěte – kontakt zde.
 2. Na setkání budou pozvány všechny důležité osoby – rodiče, paní učitelka, lékař, psycholog, poradce… prostě všichni, kdo mohou pomoci.
 3. Připojí se facilitátor – vedoucí týmu, aby usnadnil najít nové řešení. 
 4. Vytvoří se tým, který se bude scházet dle potřeby a hledat další kroky k tomu, aby se Vaše dítě mohlo lépe vyvíjet a zvládalo život tak, jak je to nejlépe možné.

Vše je pro nás zdarma.

 • děti raného věku
 • neprospívající ve vývoji
 • autismus
 • dětská mozková obrna
 • entální postižení
 • ADHD
 • kombinovaná smyslová a mentální postižení
 • problémové chování
 • áškoláctví
 • sebepoškozování
 • deprese, úzkosti, fóbie
 • porozvodové spory s negativním dopadem na dítě

Rodiče a odborníci v řízené diskusi najdou vždy něco nového, co může dítěti a rodině pomoci. A to právě oproti situaci, kdy nad dítětem přemýšlí každý sám.

Dochází rovněž ke sjednocení postupů a výchovy mezi všemi zúčastněnými, tudíž se rodina nesetká s protichůdnými doporučeními.

Setkání okolo dítěte pořádáme od roku 2017. Našli jsme v něm cestu pro dítě tam, kde jednotlivé obory narážejí na své limity a léčba nebo vývoj dítěte stagnuje. Tuto možnost nabízíme pro všechny děti a rodiče, kterým se nedaří posunout se ke změně a najít spokojenější způsob života.
 
Setkání okolo dítěte je zde pro Vás a Vaše dítě. Pokud Vás metoda zaujala, neváhejte se s námi spojit, rádi Vám podáme další informace.
 
Předškolák Martin má těžké ADHD a  je v pěstounské péči. Martinovy potíže se zhoršují, když se o kontakt s ním začínají hlásit biologičtí rodiče. Mají celkem čtyři děti – Martínek je v pěstounské péči, dva jeho sourozenci byli odebráni OSPOD. Rodiče doma pečují o jediné své dítě, bohužel ale řeší nároky života alkoholem. Pěstouni, kteří si už vytvořili k Martinovi vztah, se o něho bojí, narůstají v nich negativní pocity vůči rodičům chlapce, cítí chaos i hněv.
 
Výsledek pravidelných Setkání okolo dítěte: 
 • pěstouni a biologičtí rodiče sjednocují výchovné postupy v zájmu Martínka
 • biologická máma stahuje žádost o navrácení Martínka do vlastní péče
 • dojednává se spolupráce biologické mámy, která potřebuje podporu svých rodičovských kompetencí, s psychologem

O Setkání okolo dítěte přehledně a srozumitelně

Jak uspořádat tým ohledně mého klienta?

Prvním krokem je obrátit se na koordinátora MDT. Budou Vám zaslány dokumenty pro informovanost klienta a formulář o požadovaném složení týmu (seznam dalších odborníků přizvaných k týmu). Koordinátor se bude snažit najít čas a prostor pro uspořádání MDT dle možností všech přizvaných, včetně facilitátora.  Do týdne od ukončení MDT bude zaslán výstup, na kterém se tým dohodnul,  a případně návrh dalšího termínu pro setkání týmu.

Aktuálně se setkávají MDT skupiny v Nemocnici Český Těšín (především psychosomatická problematika) a ve středisku Lydie (raná péče a stacionář Slezské Diakonie), které se pravidelně setkávají nad případy chronických klientů doposud rezistentních v léčbě.

Setkání okolo dítěte – praktická příručka

Zaujala vás myšlenka multidisciplinární spolupráce a chcete se dozvědět více o metodě Setkání okolo dítěte? Vytvořili jsme praktického průvodce světem multidisciplinarity v oblasti spolupráce nad dětskými klienty. Nabízíme inspiraci, jak krok za krokem vést koordinaci a facilitaci týmu.

Z recenze našeho díla: “(…) Čtenář se má možnost ve stručnosti a z praktického úhlu pohledu seznámit s velkými “světovými” modely kooperujících týmů, zamyslí se nad trefně formulovanými otázkami, nahlídne, jak je možné dílčí poznatky integrovat pro potřeby běžné praxe, poučí se z příkladu, vzdělá se v právním rozboru celého podniku a jako dárek na rozloučenou dostane na stříbrném podnose naservírované šablony všech připravených formulářů a technických materiálů.”

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více informací o multidisciplinárních týmech

Potřebujete-li získat více informací, nebo se na něco konkrétního zeptat, obraťte se na nás. Rádi se Vám budeme věnovat.

Ostravská 780/73, Český Těšín, budova Nemocnice Český Těšín, 3. patro, Psychologická ambulance

Aktivita je podpořená z dotačního programu MPSV Rodina.

Projekt Multidisciplinární praxe a inovativní přístupy při práci s rodinami dětí s handicapem byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Metodu Setkání okolo dítěte jsme vytvořili za finanční podpory Nadačního fondu Avast.