Podporujeme rodiny a děti s hendikepem

Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem je pomáhání a rozvoj.

Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových možností vedení případu, léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo sociálními problémy.

Naše služby nabízíme rodinám, jednotlivým pracovníkům, týmům sociálních pracovníků, pedagogů a  zdravotníků (praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů, klinických psychologů, fyzioterapeutů a všech dalších lékařských i nelékařských profesí).

Pomáháme rodinám s hendikepovanými dětmi

Pracovníci

Nabízíme podporu jednotlivým pracovníkům

Organizujeme multidisciplinární týmy

Aktuality

Seminář Vývojové teorie v praxi sociální práce I (0–6 let)

Rádi bychom vás pozvali na seminář Vývojové teorie v praxi sociální práce I.Kurz povede Mgr ...
Zajímá mě to

Webináře pro pomáhající profese

Nouzový stav nám nyní neumožňuje se setkávat, a tak jsme pro vás připravili několik jednodenních ...
Zajímá mě to

Právě jsme vydali 6. číslo Kolibříka

S radostí oznamujeme, že vyšlo první letošní a celkově už šesté číslo našeho bulletinu Kolibřík! ...
Zajímá mě to

Konference Mezi námi 2020

3. ročník konference Mezi námi se nezadržitelně blíží... Zdá se vám to v únoru poněkud ...
Zajímá mě to

Nadcházející události

06
Říjen
Úterý

Mezi námi 2020

Kulturní a společenské středisko "Střelnice" | Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
No event found!

Řekli o nás...

Náš tým

Ing. Žaneta Majetná

Ing. Žaneta Majetná

Účetní, ekonom, pedagog
Ing. Žaneta Majetná
Hlavní koordinátor projektu Setkání okolo dítěte, ekonom, účetní

Celý život se pohybuji ve školním prostředí, které mi přirostlo k srdci. Již v posledním ročníku vysoké školy, jsem vyučovala Mikroekonomii a Makroekonomii na Vysoké škole podniká, a. s., kde jsem působila jako externí pedagog do roku 2010. Od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako personalista a účetní. V roce 2007 jsem nastoupila na dnešní Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně na pozici učitelky ekonomických předmětů a metodika preventivně-patologických jevů. Na stejné škole od roku 2013 pracuji jako hlavní účetní.

Spolek Naše rovnováha pro mne znamená nový začátek v profesní kariéře, kdy bych ráda propojila své pedagogické schopnosti a účetní a administrativní dovednosti a pomohla vybudovat nezávislou organizaci, která bude prospěšná jednotlivci či kolektivu. A nabídne své služby pomáhajícím profesím, neboť jejich práce je často opomíjená a přitom velice důležitá.

Kontakt:

tel.: +420 / 604 215 602

e-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com

Mgr. Jakub Majetny

Mgr. Jakub Majetny

Předseda spolku, lektor
Mgr. Jakub Majetny
Klinický psycholog a psychoterapeut

“Kde je vůle, tam je cesta” (J. Fedorowitz)

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí, podpoře jednotlivých pracovníků a rodičů pečujících o děti s hendikepem. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

Kontakt:

tel.: +420 / 608 153 311

e-mail: majetnyjakub@gmail.com

Ing. Jana Mrázová

Ing. Jana Mrázová

Projektový manažer
Ing. Jana Mrázová
projektový a finanční manažer, evaluátor

„Bez peněz do hospody nelez… aneb ani kuře zadarmo nehrabe.“

Pomáhám realizovat a uskutečňovat sny, přání a vize prostřednictvím projektů a dávám jim řád.

V organizaci Naše Rovnováha z.s. vidím značný potenciál a chuť měnit svět k lepšímu. Metoda Setkání okolo dítěte, která pevně stojí na základě multidisciplinární spolupráce, je velmi efektivní nástroj, který všem stranám šetří čas a finanční prostředky. Navíc nikdo z nás nikdy neví, kdy ji sám může potřebovat. Proto není od věci, když bude mít zástupce minimálně v každém kraji.

Kontakt:

tel.: +420 / 732 836 253

e-mail: jmrazova2014@gmail.com

Ing. Bogdan Siderek

Ing. Bogdan Siderek

Rozvojový kouč, facilitátor
Ing. Bogdan Siderek
Kouč a konzultant silných stránek

“Co se stane, když budeme přemýšlet o tom, v čem jsou lidé dobří, než abychom se snažil opravit to, co je v nich špatně?” (Donald O. Clifton)

Ahoj, před několika měsíci jsem založil web ikigai.cz, který má za cíl pomoct lidem v jejich osobním nebo profesním rozvoji, abychom mohli nalézt své ikigai. Obyvatelé Okinawy tvrdí, že každý z nás má to své ikigai, které může v průběhu života nalézt. Společně z celým týmem se snažíme šířit možnosti osobního rozvoje u kohokoliv. Já osobně přispívám k tomuto cíli osobním a profesním koučinkem a taky konzultací silných stránek. Věřím tomu, že každý člověk v jakémkoliv věku může pracovat na svém osobním rozvoji a vzdělávat se v průběhu celého svého života.

Jsem jedním z prvních facilitátorů multidisciplinárních týmů a vidím v tom velký přínos hlavně ve spojování jednotlivých profesí a skupin v pomáhajících profesích.

Kontakt:

tel.: +420 / 775 638 157

e-mail: bogdan@ikigai.cz

Mgr. Jana Macečková

Mgr. Jana Macečková

Speciální pedagog, lektor
Mgr. Jana Macečková
Poradce rané péče, speciální pedagog, lektor

Mými klienty jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením. V rámci poradenství společně hledáme cesty pro podporu dítěte i celého rodinného systému.

Jako lektor se potkávám nejčastěji s pedagogy a sociálními pracovníky, se kterými se vzájemně inspirujeme nad tématy práce s dítětem se speciálním potřebami a možnosti využití hry v podpoře dítěte a skupiny.

Při každé své práci vnímám jako velmi důležité pohlížet na potřeby člověka komplexně, proto jsem velmi ráda součástí Rovnováhy. Rovnováha je pro mne hledání a nacházení pomoci pro klienty i odborníky v situacích, kde člověk sám nenalézal možnost řešení a v propojení s ostatními se to daří.

Kontakt:

tel.: +420 / 603 508 765

e-mail: janamaceckova@seznam.cz

Mgr. Eva Hrubá

Mgr. Eva Hrubá

Právník, lektor
Eva Hrubá
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého a již od dob studií se zabývám zejm. problematikou spadající do oblasti rodinného práva a postavením osob s duševním onemocněním. Pracovala jsem na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti i na lidskoprávní sekci Úřadu vlády, během praxe na soudě jsem také složila justiční zkoušku. Zároveň dlouhodobě působím jako právní poradce nebo jinak aktivní dobrovolník v různých neziskových organizacích (Bílý kruh bezpečí, Magdala, Letní dům), protože je fajn pomáhat, ale také proto, že je pro mne velmi důležité prolínání praxe s teorií a práce s různým spektrem klientů.

Velmi mne také baví pozice školitele – krom možnosti předat své znalosti je velmi obohacující i naslouchat účastníkům a sdílet své zkušenosti, reagovat na dotazy a hledat řešení často neřešitelného.

Kontakt:

tel.: +420 / 724 769 929

e-mail: hruba.eva@email.cz

PhDr. Michal Panáček,PhD.

PhDr. Michal Panáček,PhD.

Konzultant, mentor
PhDr. Michal Panáček, PhD.
Ředitel organizace MIKASA z.s., sociální pracovník, terapeut, konzultant

V roce 2009 jsem založil neziskovou organizaci MIKASA, jejímž cílem je podporovat osoby s handicapem a jejich rodiny na cestě za štěstím. Tento cíl se snažíme dosahovat prostřednictvím sociálních služeb a aktivit, včetně terapií.

Neustále sledujeme nové trendy, analyzujeme potřeby osob s PAS, jejich rodičů a odborníků, aktivně působíme směrem ke změně prostředí.

Pracujeme také s klienty s chováním náročným na péči, jejich rodiči, ale také s dalšími odborníky, kteří se podílejí na péči o osoby s autismem a dalšími handicapy.

Kromě manažerského zajištění organizace, projektové činnosti a práci s týmy organizace se věnuji přednášení dobré i špatné praxe, lektorování, případovým a rozvojovým konzultacím v organizacích. Mimo to se zabývám také poskytováním terapeutických služeb v oblasti kognitivně behaviorální terapie.

Kontakt:

PhDr. Michal Panáček, PhD.
ředitel MIKASA z.s, manažer sociálních služeb MIKASA

tel.: +420 / 777 881 556

e-mail: reditel@mikasazs.cz

www.mikasazs.cz

MUDr. Michal Raszka

MUDr. Michal Raszka

Psychiatr, psychoterapeut
Michal Raszka
Pracuji jako psychiatr a psychoterapeut na akutním psychiatrickém oddělení CNS-CENTRA TŘINEC, s.r.o. V minulosti jsem se kromě klinické praxe věnoval výzkumu v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní ústav duševního zdraví) u lidí s úzkostnou poruchou. V rámci práce mě nejvíce oslovuje psychoterapie a psychosomatické souvislosti. V současné době se kromě klinické praxe věnuji lektorské činnosti pro pracovníky v sociálních službách a také v tématu neuropsychoterapie. V rámci práce jsem vždy zahlížel potenciál ve spolupráci mezi jednotlivými obory, což se také odráží v účasti na organizaci konferencí Neuropsychiatrického fóra z.s., jejichž cílem je užší propojení neurologů, psychiatrů, psychologů a odborníků z dalších oborů, kteří se věnují lidem s duševním onemocněním. Spolek Naše Rovnováha mě oslovuje právě důrazem na mezioborovou spolupráci se snahou zlepšit úroveň poskytované péče. Věřím totiž, že spolupráce rodiny a blízkých s odborníky je tou nejefektivnější možností pomoci.

Bc. Petra Hálková

Bc. Petra Hálková

Metodik, supervizor, lektor
Petra Hálková
Poradce rané péče
Ve svém profesním životě provázím už druhé desetiletí muže a ženy, kteří se v určitém momentě svého bytí stali rodiči dětí s postižením. Vstoupili do procesu, v němž sami budou i speciálními pedagogy, rehabilitačními pracovníky, vývojovými specialisty, mnohdy zdravotními sestrami. Jaksi samozřejmě přijali předpoklad, že by měli toto vše zvládnout, umět a unést. Společně hledáme cesty, jak znovu být „jen“ rodiči, partnery, zaměstnanci, fotografy….

Souběžně se téměř deset let věnuji vzdělávání, metodické podpoře a supervidování kolegů v oboru, vnímám jejich potřebu odvádět dobrou práci, profesně růst, cožv plnosti předpokládá propojení s dalšími specialisty, kteří do „příběhu jejich klientů“ vstupují.

Pracovní kruh uzavírá má externí spolupráce s nestátními sociálními a sociálně – zdravotnickými organizacemi na Moravě, kde na pozici supervizora vedu skupinové a týmové supervize. Zde se „příběhy klientů a pracovníků končí“, aby se z nich, stejně jako na počátku, stali příběhy mužů a žen.

Věřím, že to co hledáme s rodiči pečujícími o dítě s postižením, s kolegy v oboru i dalšími specialisty v pomáhající sféře je rovnováha, která nám pomáhá nejen stát, ale i udělat další krok.

Podporují nás

Nejnovější aktuality

Rádi bychom vás pozvali na seminář Vývojové teorie v praxi ...
Zajímá mě to
Nouzový stav nám nyní neumožňuje se setkávat, a tak jsme ...
Zajímá mě to
S radostí oznamujeme, že vyšlo první letošní a celkově už ...
Zajímá mě to
3. ročník konference Mezi námi se nezadržitelně blíží... Zdá se ...
Zajímá mě to