Aktuality a zajímavosti

Pedopsychiatrie pro praktické lékaře

MUDr. Michal Goetz a spolek Naše Rovnováha, z. s. Vás srdečně zvou na čtyřdenní vzdělávací cyklus zaměřený na rozvoj diagnostiky a léčby psychiatrických symptomů a onemocnění.

Vybrané kapitoly z pedopsychiatrie pro praktické lékaře pro děti a dorost a další zdravotníky

Termíny | vždy v čase 9.00–15.30 hod.

29. 3. | MUDr. Michal Goetz, PhD.
Etiologie a nástupy duševních poruch u dětí a adolescentů | Úzkostné poruchy | Deprese u dětí a dospívajících

12. 4. | MUDr. Štěpánka Kicková, PhD.
Poruchy autistického spektra | Mentální retardace | Psychotické poruchy

10. 5. | MUDr. Sandra Müllerová, Mgr. Ondřej Sklenář
Rysy osobnostní patologie u adolescentů | Sebepoškozování | Suicidální riziko a jeho posouzení | Poruchy příjmu potravy – časná a adolescentní patologie | Zneužívání návykových látek |
Možnosti a strategie léčby závislostí u dětí a dospívajících

7. 6. | MUDr. Michal Goetz, PhD.
Tikové poruchy | Porucha pozornosti s hyperaktivitou | Děti rodičů s duševní poruchou

Místo konání

Krajský úřad Moravskoslezského kraje | 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Cena

4000 Kč / celý cyklus

Záštita MSK

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Leták ke stažení

MUDr. Michal Goetz, PhD. je lékařem na klinice dětské psychiatrie Fakultní nemocnice Praha-Motol a vyučuje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Výzkumně se věnuje především poruše pozornosti s hyperaktivitou a vývojové stránce bipolární poruchy v dětství a adolescenci. Je členem výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a viceprezidentem International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP). Absolvoval stáže na klinikách dětské psychiatrie Boston Children’s Hospital a Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, jako hostující profesor působil na University of Calgary.