Pedopsychiatrie pro praktické lékaře

MUDr. Michal Goetz a spolek Naše Rovnováha, z. s. Vás srdečně zvou na čtyřdenní vzdělávací cyklus zaměřený na rozvoj diagnostiky a léčby psychiatrických symptomů a onemocnění.

Vybrané kapitoly z pedopsychiatrie pro praktické lékaře pro děti a dorost a další zdravotníky​

Termíny | vždy v čase 9.00–15.30 hod.

29. 3. | MUDr. Michal Goetz, PhD.
Etiologie a nástupy duševních poruch u dětí a adolescentů | Úzkostné poruchy | Deprese u dětí a dospívajících

12. 4. | MUDr. Štěpánka Kicková, PhD.
Poruchy autistického spektra | Mentální retardace | Psychotické poruchy

10. 5. | MUDr. Sandra Müllerová, Mgr. Ondřej Sklenář
Rysy osobnostní patologie u adolescentů | Sebepoškozování | Suicidální riziko a jeho posouzení | Poruchy příjmu potravy – časná a adolescentní patologie | Zneužívání návykových látek |
Možnosti a strategie léčby závislostí u dětí a dospívajících

7. 6. | MUDr. Michal Goetz, PhD.
Tikové poruchy | Porucha pozornosti s hyperaktivitou | Děti rodičů s duševní poruchou

Místo konání

Krajský úřad Moravskoslezského kraje | 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Cena

4000 Kč / celý cyklus

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.[/caption]