Odborníci v Moravskoslezském kraji

Koordinátoři a facilitátoři Setkání okolo dítěte

Mgr. Jakub Majetny

Mgr. Jakub Majetny

Facilitátor SOD
Mgr. Jakub Majetny
psycholog a psychoterapeut

“Kde je vůle, tam je cesta” (J. Fedorowitz)

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí, podpoře jednotlivých pracovníků a rodičů pečujících o děti s hendikepem. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

Kontakt:

tel.: +420 / 608 153 311

e-mail: majetnyjakub@gmail.com

Ing. Žaneta Majetná

Ing. Žaneta Majetná

Koordinátor SOD
Ing. Žaneta Majetná
hlavní koordinátor projektu Setkání okolo dítěte, ekonom, účetní

Celý život se pohybuji ve školním prostředí, které mi přirostlo k srdci. Již v posledním ročníku vysoké školy, jsem vyučovala Mikroekonomii a Makroekonomii na Vysoké škole podniká, a. s., kde jsem působila jako externí pedagog do roku 2010. Od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako personalista a účetní. V roce 2007 jsem nastoupila na dnešní Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně na pozici učitelky ekonomických předmětů a metodika preventivně-patologických jevů. Na stejné škole od roku 2013 pracuji jako hlavní účetní.

Spolek Naše rovnováha pro mne znamená nový začátek v profesní kariéře, kdy bych ráda propojila své pedagogické schopnosti a účetní a administrativní dovednosti a pomohla vybudovat nezávislou organizaci, která bude prospěšná jednotlivci či kolektivu. A nabídne své služby pomáhajícím profesím, neboť jejich práce je často opomíjená a přitom velice důležitá.

Kontakt:

tel.: +420 / 604 215 602

e-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com

Ing. Bogdan Siderek

Ing. Bogdan Siderek

Facilitátor SOD
Ing. Bogdan Siderek
Kouč a konzultant silných stránek

“Co se stane, když budeme přemýšlet o tom, v čem jsou lidé dobří, než abychom se snažil opravit to, co je v nich špatně?” (Donald O. Clifton)

Ahoj, před několika měsíci jsem založil web ikigai.cz, který má za cíl pomoct lidem v jejich osobním nebo profesním rozvoji, abychom mohli nalézt své ikigai. Obyvatelé Okinawy tvrdí, že každý z nás má to své ikigai, které může v průběhu života nalézt. Společně z celým týmem se snažíme šířit možnosti osobního rozvoje u kohokoliv. Já osobně přispívám k tomuto cíli osobním a profesním koučinkem a taky konzultací silných stránek. Věřím tomu, že každý člověk v jakémkoliv věku může pracovat na svém osobním rozvoji a vzdělávat se v průběhu celého svého života.

Jsem jedním z prvních facilitátorů multidisciplinárních týmů a vidím v tom velký přínos hlavně ve spojování jednotlivých profesí a skupin v pomáhajících profesích.

Kontakt:

tel.: +420 / 775 638 157

e-mail: bogdan@ikigai.cz

Mgr. Martina Friedlová

Mgr. Martina Friedlová

Koordinátor a facilitátor SOD
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
psycholog

“Kdo jsem a kam jdu? Plnost lidství na zahrádce dlaně.”

Psycholožka, akreditovaná trenérka měkkých dovedností, vedoucí týmů, které propojují různé modality v přístupu k člověku. Pracovní zkušenosti získala v univerzitním prostředí, v privátní sféře i v neziskovém sektoru. Milovnice setkávání, příběhů a muziky.

Propojování přístupů a pohledů na člověka pro mě není jen přání a teoretická úvaha, ale denně žitá realita. Setkání okolo dítěte dává možnost tento pohled naplňovat a posilovat smysluplnost našeho profesního počínání.

Kontakt:

tel.: +420 / 777 092 720

e-mail: martina.friedlova@upol.cz

Mgr. Andrea Harazinová

Mgr. Andrea Harazinová

Facilitátor SOD
Mgr. Andrea Harazinová
psycholog

“Řešení vždycky existuje a obvykle je někde blízko nás.”

Pracuji jako školní psycholog na ZŠ. Nejčastěji mě uvidíte usměvavou, přátelskou, energickou i roztržitou 🙂

Efektivní komunikace zainteresovaných stran je prevencí vzniku mnohých problémů a je také základem jejich řešení.

Kontakt:

tel.: +420 / 723 388 106

e-mail: andrea.harazinova@gmail.com

Bc. Svatava Kučerová

Bc. Svatava Kučerová

Koordinátor SOD
Bc. Svatava Kučerová
všeobecná sestra na dětské psychiatrii

Kontakt:

tel.: +420 / 597 373 280

e-mail: Svatava.kucerova@fno.cz

Mgr. Jana Macečková

Mgr. Jana Macečková

Facilitátor SOD
Mgr. Jana Macečková
poradce rané péče, speciální pedagog, lektor

Mými klienty jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením. V rámci poradenství společně hledáme cesty pro podporu dítěte i celého rodinného systému.

Jako lektor se potkávám nejčastěji s pedagogy a sociálními pracovníky, se kterými se vzájemně inspirujeme nad tématy práce s dítětem se speciálním potřebami a možnosti využití hry v podpoře dítěte a skupiny.

Při každé své práci vnímám jako velmi důležité pohlížet na potřeby člověka komplexně, proto jsem velmi ráda součástí Rovnováhy. Rovnováha je pro mne hledání a nacházení pomoci pro klienty i odborníky v situacích, kde člověk sám nenalézal možnost řešení a v propojení s ostatními se to daří.

Kontakt:

tel.: +420 / 603 508 765

e-mail: janamaceckova@seznam.cz

Mgr. Tomasz Pustówka

Mgr. Tomasz Pustówka

Facilitátor SOD
Mgr. Tomasz Pustówka
advokát, mediátor

“Je lepší se dohodnout…”

Rád objevuji nové věci, nemám rád, když se věci neposouvají dopředu.

Setkání okolo dítěte je skvělá metoda, která těží ze synergie moudrosti různých odborníků, sdílení moudra objevuje nové cesty.

Kontakt:

tel.: +420 / 775 123 166

e-mail: info@pustowka.cz

MUDr. Jan Uhlíř

MUDr. Jan Uhlíř

Facilitátor SOD
MUDr. Jan Uhlíř
lékař

Lékař s atestací v oboru pediatrie, aktuálně pracující na ambulanci dětské a dorostové psychiatrie ve Fakultní nemocnic Ostrava.

Někdy nejsme schopni vidět problém ze všech úhlů a proto je dobré každé setkání lidí, kteří mají k dítěti co říct, sdílet informace a společně najít pro dítě to nejlepší možné řešení.

Kontakt:

tel.: +420 / 597 373 280

e-mail: jan.uhlir@fno.cz