Mezi námi 2020

6–7/10/2020

Kulturní a společenské středisko “Střelnice”

Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

Přednášky - Workshopy - Pracovní skupiny

Michal Goetz | Richard Braun | Klára Laurenčíková | Jana Sladká | Michal Panáček | Milena Mikulková | tým Rovnováhy a Vy 🙂

Kapacita míst pro odborníky je naplněna a již není možné se přihlásit.

Přihlásit se stále mohou rodiče hendikepovaných dětí. Účast na konferenci je pro rodiče zdarma.

Témata a přednášející

PhDr. Martin Jára: Muži a otcové 2020

  • Zpráva o stavu českých mužů a zejména otců v roce 2020  – přednáška
  • Muži v pomáhajících profesích – workshop

Nové pohledy na transgenerační přenos duševních poruch | MUDr. Michal Goetz, PhD. – přednáška

Terapeutické možnosti podpory v sociálních a zdravotních službách pro děti a rodiny s dětmi  aneb Jak si rozumíme v tom, co kdo dělá a nedělá? | Mgr. Jaroslava Krömerová – diskusní panel 

Klima ve školní třídě a pozice školního psychologa | PhDr. Richard Braun – přednáška

Techniky práce s rodinou – židličková metoda, řešení (po) rozvodové situace očima dítěte | Mgr. Milena Mikulková – workshop

Školní mediace – cesta k posílení vztahové kultury ve školách, řešení (po) rozvodové situace očima dítěte | Mgr. Milena Mikulková – workshop

Terapeuticko rodičovské skupiny na principu KBT | PhDr. Michal Panáček, PhD. – workshop

Mini MD tým a rozšířený MD tým v podpoře klientů s poruchami příjmu potravy | PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, Mgr. Eva Slezáková – workshop

Cestou pohádek a příběhů jako inovace sociální práce | Kolektiv spolku Naše Rovnováha – workshop 

Možnosti inspirace Otevřeného dialogu v klinické praxi | MUDr. Ondřej Ziak, PhDr. Lenka turková a tým CNS Centra Třinec (diskusní panel)

Workshopy pro rodiče a pečující osoby

Pracovní mezioborové skupiny

Anotace

Práce s rodinou nespočívá v množství slov, ale v pochopení potřeb jednotlivců i rodiny jako celku. Originální koncept židličkové metody přináší pozoruhodné vnoření se do prožívání dítěte v různých obdobích života rodiny. Autorka představí tuto metodu v souvislosti zejména s řešením (po)rozvodové situace v rodině očima dítěte. 

Více na www.vztahove-poradenstvi.cz

Konflikty byli, jsou a budou. Lze jim však předcházet a také je efektivně řešit. Cílem mediace je smírčí řešení a deeskalace napětí ve vztazích. Mediace – řešení prostřednictvím mediátora – směřuje k zapojení zúčastněných stran, k zachováním jejich důstojnosti a ke smysluplnému vyřešení neshod.

„Zkrátka – když strategie win-win má zelenou“

Více na www.vztahove-poradenstvi.cz

Workshop přibližuje realizaci podpůrných terapeutických skupin rodičů dětí s PAS na principech kognitivně behaviorální terapie. V rámci workshopu si účastníci vyzkouší strukturu skupiny, analytické aktivity směřované na identifikaci myšlenek, pocitů a chování a provázanost s myšlenkami, chováním a pocity dítěte. Účastníci si vyzkoušejí také další související metody k možnému nalezení řešení modelových situací a případů. 

Zkušenosti Centra Anabell z 18leté práce s klienty, kteří se potýkají s mentální anorexií nebo mentální bulimií, která staví na principech mezioborové spolupráce a naplňuje znaky reformy péče o duševní zdraví v ČR. V příspěvku bude představen tzv. základní a rozšířený model spolupráce terapeutů a odborníků, kteří jsou zaměstnanci nebo externími spolupracovníky Anabell a úzce spolupracují nebo koordinují procesy podpory klientům a jejich rodinám nebo osobám blízkým.

  • Zpráva o stavu českých mužů a zejména otců v roce 2020 (přednáška)
  • Muži v pomáhajících profesích (workshop)   

Více na martinjara.cz

Organizace

Konání konference Mezi námi podporují