Mezi námi 2020

6–7/10/2020

Kulturní a společenské středisko “Střelnice”

Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

Přednášky - Workshopy - Pracovní skupiny

Michal Goetz | Richard Braun | Klára Laurenčíková | Jana Sladká | Michal Panáček | Milena Mikulková | tým Rovnováhy a Vy 🙂

Přihlašování od 1. 12. 2019

Program 2020

Práce s rodinou nespočívá v množství slov, ale v pochopení potřeb jednotlivců i rodiny jako celku. Originální koncept židličkové metody přináší pozoruhodné vnoření se do prožívání dítěte v různých obdobích života rodiny. Autorka představí tuto metodu v souvislosti zejména s řešením (po)rozvodové situace v rodině očima dítěte. 

Více na www.vztahove-poradenstvi.cz

Konflikty byli, jsou a budou. Lze jim však předcházet a také je efektivně řešit. Cílem mediace je smírčí řešení a deeskalace napětí ve vztazích. Mediace – řešení prostřednictvím mediátora – směřuje k zapojení zúčastněných stran, k zachováním jejich důstojnosti a ke smysluplnému vyřešení neshod.

„Zkrátka – když strategie win-win má zelenou“

Více na www.vztahove-poradenstvi.cz

Workshop přibližuje realizaci podpůrných terapeutických skupin rodičů dětí s PAS na principech kognitivně behaviorální terapie. V rámci workshopu si účastníci vyzkouší strukturu skupiny, analytické aktivity směřované na identifikaci myšlenek, pocitů a chování a provázanost s myšlenkami, chováním a pocity dítěte. Účastníci si vyzkoušejí také další související metody k možnému nalezení řešení modelových situací a případů. 

Zkušenosti Centra Anabell z 18leté práce s klienty, kteří se potýkají s mentální anorexií nebo mentální bulimií, která staví na principech mezioborové spolupráce a naplňuje znaky reformy péče o duševní zdraví v ČR. V příspěvku bude představen tzv. základní a rozšířený model spolupráce terapeutů a odborníků, kteří jsou zaměstnanci nebo externími spolupracovníky Anabell a úzce spolupracují nebo koordinují procesy podpory klientům a jejich rodinám nebo osobám blízkým.

  • Zpráva o stavu českých mužů a zejména otců v roce 2020 (přednáška)
  • Muži v pomáhajících profesích (workshop)   

Více na martinjara.cz

Organizace

PRO RODIČE DĚTÍ S POSTIŽENÍM A STUDENTY VSTUPNÉ ZDARMA

Cena odborného programu na oba dva dny: 500 Kč

Cena kulturního programu: 100 Kč

Přihlašování bude spuštěno 1. 12. 2019

Na konferenci je možné se přihlásit prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, příp. e-mailem na adrese mezinami2018@gmail.com.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese mezinami2018@gmail.com.

S ohledem na omezený počet účastníků uveďte v přihlášce, o jaké workshopy budete mít zájem.
V případě velkého počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří o workshop projeví zájem dříve.

Připravujeme 🙂

Konání konference Mezi námi podporují