Mezi námi 2019

2. ročník konference Mezi námi 10–11/10/2019

0
posluchačů 2. ročníku konference
0 %
o tolik procent více účastníků

VIDEO ohlédnutí

Autoři videa:
Jan Fedorowicz (videozáznam),
Milan Bláha (scénář, střih, hudba)

Program 2019

(P) Přednáška | (W) Workshop | (D) Duel


8.20 | Registrace účastníků

8.55–9.15 | Velký sál | Slavnostní zahájení konference

9.15–10.30 | Velký sál | MUDr. Vladimír Kmoch: Digitální závislost (P)

10.30–11.00 | Přestávka

11.00–13.00 | Velký sál | MUDr. Filip Růžička, Ph.D.: Traumata mozku z pohledu současné neurologie
PhDr. Petr Nilius, PhD.: Neurokognitivní rehabilitace v kontextu multidisciplinárníspolupráce (Duel)

13.00–14.15 | Přestávka na oběd

14.15–15.30 | Velký sál | PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková: : Jak v sobě ukládáme výcvikové zkušenosti (P)

15.30–16.00 | Přestávka

16.00–17.15 | Přísálí | PhDr. Eleonaora Smékalová PhD., Mgr. Kateřina Palová: Druhý krok, socio-emoční výchova na školách (P a W)

16.00–17.15 | Velký sál | MUDr. Petr Dušek, Ph.D., MUDr. Michal Raszka, Ph.D.: Parkinsonova choroba – jak ji vidí neurolog a jak psychiatr? (Duel)


18.30–20.00 | Jazz klub | Divadlo Odvaz

20.30–22.30 | Jazz klub | Koncert Trochumoc

22.30– 🙂 | Jazz klub | Volná zábava

(P) Přednáška | (W) Workshop | (D) Duel


9.00–9.15 | Velký sál | Zahájení 2. dne

9.15–10.30 | Velký sál | PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková: Jak můžeme spolupracovat jako terapeuté napříč směry (W)

10.30–10.45 | Přestávka

10.45–12.15 | Velký sál | Kolektiv spolku Naše rovnováha: Setkání okolo dítěte (W)

12.15–13.15 | Přestávka na oběd

13.15–14.45 | Jazz klub | Mgr. Bc. Pavel Vítek: KidsSkills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodinou a komunitou (W)

13.15–14.45 | Přísálí | PhDr. Petr Nilius PhD., Mgr. Zuzana Škapová: Školní poradenské pracoviště – nástroj řešení inkluze (W)

15.15–16.45 | Přísálí | PhDr. Petr Nilius PhD., Mgr. Zuzana Škapová: Školní poradenské pracoviště – nástroj řešení inkluze (W)

13.15–14.45 | Hudební salónek | Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D.: Funkce rodiny (W)

15.15–16.45 | Hudební salónek | Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D.: Funkce rodiny (W)

13.15–14.45 | Místnost 213 | Markéta Křížová: Arteterapie v práci se ženou, aneb psychosomatika v praxi (W)

15.15–16.45 | Místnost 213 | Markéta Křížová: Arteterapie v práci se ženou, aneb psychosomatika v praxi (W)

13.15–14.45 | Velký sál | Mgr. Michaela Kopalova: Role dítěte v rodinné mediaci (W)

15.15–16.45 | Velký sál | Mgr. Michaela Kopalova: Role dítěte v rodinné mediaci (W)

15.15–16.45 | Jazz klub | Mgr. Jakub Majetny, Bc. Monika Matulová, DiS., Mgr. Elena Veselá: Možnosti podpory pro rodiny a děti od 7 let (diskuse pro pečující osoby)

16.45–17.00 | Přestávka

17.00–18.00 | Velký sál | Překvapení, které nezklame

18.00 | Velký sál | Ukončení konference – pozvánka na další ročník

ZNĚLKA konference

Konání konference Mezi námi podpořili

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, MBA.