Cestou pohádek a příběhů

Cestou pohádek a příběhů
Terapeutické pohádky pro děti

Cestou pohádek a příběhů
Terapeutické pohádky pro rodiče

Cestou pohádek a příběhů
Terapeutické pohádky pro rodiče dětí s handicapem

Metodika Cestou pohádek a příběhů

Omalovánky pro děti – pomůcka k sociální práci

Kartičky – pomůcka k sociální práci

pdf KOMPLET

1. Zrození

2. Sovíček

3. Medvěd

4. Myška

5. Veverka

6. Ježek

7. Vážka

8. Krtek

9. Orel

10. Strakapoud

Vytvořeno v rámci projektu Inovace v sociální práci aneb cestou pohádek a příběhů,
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015196