Setkání okolo dítěte

Setkání okolo dítěte

Umožňujeme řešení problému klienta nebo pacienta prostřednictvím týmu odborníků z různých oborů.

Co je to Setkání okolo dítěte?

O metodě Setkání okolo dítěte se ve stručnosti dozvíte v tomto videu:

Setkání okolo dítěte je porada odborníků vedená facilitátorem. Odborníky spojuje stejný klient / pacient nebo rodina. V čase 90 minut se tým po prezentaci případu z pohledu různých odborností snaží najít nový pohled nebo přístup k léčbě.

Tým odborníků může být z různých institucí, organizací, ambulancí, škol nebo sociálních služeb. Přizváni jsou všichni odborníci: sociální pracovníci, psycholog, psychiatr, neurolog, praktický lékař, pediatr, logoped, pedagogové a speciální pedagogové.

Celý tým je veden nezaujatým facilitátorem, který se stará jen o konstruktivní a vyváženou komunikaci týmu směřující k cíli. Záměrem je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta a propojení odborníků.

Metodu Setkání okolo dítěte jsme vytvořili za finanční podpory Nadačního fondu Avast

Jak uspořádat tým ohledně mého klienta?

Prvním krokem je obrátit se na koordinátora MDT. Budou Vám zaslány dokumenty pro informovanost klienta a formulář o požadovaném složení týmu (seznam dalších odborníků přizvaných k týmu). Koordinátor se bude snažit najít čas a prostor pro uspořádání MDT dle možností všech přizvaných, včetně facilitátora.  Do týdne od ukončení MDT bude zaslán výstup, na kterém se tým dohodnul,  a případně návrh dalšího termínu pro setkání týmu.

Aktuálně se setkávají MDT skupiny v Nemocnici Český Těšín (především psychosomatická problematika) a ve středisku Lydie (raná péče a stacionář Slezské Diakonie), které se pravidelně setkávají nad případy chronických klientů doposud rezistentních v léčbě.

Naši odborníci

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Hlavní město Praha

Více informací o multidisciplinárních týmech

Potřebujete-li získat více informací, nebo se na něco konkrétního zeptat, obraťte se na nás.

Rádi se Vám budeme věnovat.

+420 / 604 215 602

Ostravská 73, Český Těšín