Setkání okolo dítěte ONLINE – jak nastavit distanční výuku

Spolek Naše rovnováha přináší novou formu ONLINE Setkání okolo dítěte využitelnou pro nastavení efektivní spolupráce všech osob participujících na distanční formě výuky dítěte majícího specifické vzdělávací potřeby.

Nabízíme spolupráci ve snadnějším nastavení výuky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami v domácím prostředí

Rodinám děti se specifickými vzdělávacími potřebami nabízíme online formu facilitovaného Setkání okolo dítěte. Online setkání je navíc obohaceno o zapojení odborného konzultanta, kterým je klinický psycholog s velkým přesahem do školství PhDr. Petra Niliuse, PhD., a speciální pedagožky Mgr. et Mgr. Aleny Cholevové, která se dlouhodobě se věnuje specifickým vzdělávacím procesům. Přínos těchto externích konzultantů tkví v možnosti využití jejich bohatých odborných zkušeností při hledání vhodného vzdělávacího přístupu u konkrétního dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v souvislosti s distančním vzdělávání.

Rodiče, speciální pedagogové, školní psychologové a další členové školního poradenského pracoviště, které s daným dítětem pracují, tak mají možnost s nimi konzultovat své vzdělávací přístupy k onomu dítěti a nastavovat efektivní vyučovací režim.

Domluvte si termín Setkání okolo dítěte online

V případě zájmu o sjednání Setkání okolo dítěte či o získání více informací o možnostech této služby nás neváhejte kontaktovat.