Aktuality a zajímavosti

První ohlédnutí za konferencí Mezi námi 2018

Hlavnou témou diskusného panelu vedeného MUDr. Michalom Raszkom PhD. bol človek so psychózou v sieti služieb. Na úvod boli zadefinované základné charakteristiky psychotického ochorenia vrátane jeho prevalencie. Diskusia medzi účastníkmi sa začala rozvíjať pri téme príčin jeho vzniku a rizikových faktorov, kedy boli zmienené aj príbehy osôb z praxe účastníkov. Diskusný panel pokračoval hlavnou problematikou a to pomenovaním všetkých účastníkov, ktorí sa zapájajú resp. sú prítomní pri pacientovi so psychotickým ochorením podľa jednotlivých fáz priebehu jeho ochorenia. Okrem rodinných príslušníkov a ľudí v neformálnych väzbách bolo spomenuté celé spektrum inštitúcií a služieb v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, školstva, práce a sociálnych vecí, zdravotníctva a vnútra. Keďže účastníci diskusného panelu pôsobili v takmer všetkých rezortoch, rozprúdila sa živá debata. Boli spomenuté aktuálne najväčšie ťažkosti, ktoré sa týkali vymedzenia kompetencií jednotlivých aktérov a spôsobu spolupráce. Viackrát bola otvorená otázka etickosti preberania zodpovednosti v rozhodnutiach za osobu so psychotickým ochorením a problematika moci. V diskusii bola veľakrát citeľná potreba rozšíriť spoluprácu medzi odbormi pre hľadanie možností riešenia ťažkostí vznikajúcich v starostlivosti o osobu so psychotickým ochorením, čo sa prejavilo aj v predĺžení celého diskusného panelu o vyše desať minút.

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.