Vzdělávání

Připravujeme pro vás vzdělávání v oblastech práce s klientem, komunikace, týmové spolupráce či vlastní psychohygieny.

Kurzy, které chystáme, povedou zkušení a motivovaní odborníci s bohatou praxí.

Témata vzdělávání

 • Rozvoj týmu a týmová spolupráce
 • Jak cíleně posilovat vlastní odolnost
 • Jak komunikovat efektivně, s lehkostí a bez stresu
 • Jak zvládat profesní zátěž
 • Psychohygiena a relaxace
 • Muzikoterapeutické techniky
 • Komunikace s lidmi s duševním onemocněním
 • Syndrom vyhoření
 • Motivační rozhovory
 • Psychiatrická problematika
 • Neurobiologie psychoterapie

Proběhlo

Čtyřdenní cyklus | Vybrané kapitoly z pedopsychiatrie pro praktické lékaře pro děti a dorost a další zdravotníky

29. 3. 2019 | MUDr. Michal Goetz, PhD.

 • Etiologie a nástupy duševních poruch u dětí a adolescentů
 • Úzkostné poruchy
 • Deprese u dětí a dospívajících

12. 4. 2019 | MUDr. Štěpánka Kicková, PhD.

 • Poruchy autistického spektra
 • Mentální retardace
 • Psychotické poruchy

10. 5. 2019 | MUDr. Sandra Müllerová, Mgr. Ondřej Sklenář

 • Rysy osobnostní patologie u adolescentů
 • Sebepoškozování
 • Suicidální riziko a jeho posouzení
 • Poruchy příjmu potravy – časná a adolescentní patologie
 • Zneužívání návykových látek |
 • Možnosti a strategie léčby závislostí u dětí a dospívajících

7. 6. 2019 | MUDr. Michal Goetz, PhD.

 • Tikové poruchy
 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou
 • Děti rodičů s duševní poruchou

Leták ke stažení

Záštitu nad akcí převzal MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.