Setkání okolo dítěte – pro odborníky

Umožňujeme řešení problému klienta nebo pacienta prostřednictvím týmu odborníků z různých oborů.

Setkání okolo dítěte je porada odborníků vedená facilitátorem. Odborníky spojuje stejný klient / pacient nebo rodina. V čase 90 minut se tým po prezentaci případu z pohledu různých odborností snaží najít nový pohled nebo přístup k léčbě.

 Tým odborníků může být z různých institucí, organizací, ambulancí, škol nebo sociálních služeb. Přizváni jsou všichni odborníci: sociální pracovníci, psycholog, psychiatr, neurolog, praktický lékař, pediatr, logoped, pedagogové a speciální pedagogové.

Celý tým je veden nezaujatým facilitátorem, který se stará jen o konstruktivní a vyváženou komunikaci týmu směřující k cíli. Záměrem je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta a propojení odborníků.

O Setkání okolo dítěte přehledně a srozumitelně

Jak uspořádat tým ohledně mého klienta?

Prvním krokem je obrátit se na koordinátora MDT. Budou Vám zaslány dokumenty pro informovanost klienta a formulář o požadovaném složení týmu (seznam dalších odborníků přizvaných k týmu). Koordinátor se bude snažit najít čas a prostor pro uspořádání MDT dle možností všech přizvaných, včetně facilitátora.  Do týdne od ukončení MDT bude zaslán výstup, na kterém se tým dohodnul,  a případně návrh dalšího termínu pro setkání týmu.

Aktuálně se setkávají MDT skupiny v Nemocnici Český Těšín (především psychosomatická problematika) a ve středisku Lydie (raná péče a stacionář Slezské Diakonie), které se pravidelně setkávají nad případy chronických klientů doposud rezistentních v léčbě.

Setkání okolo dítěte – praktická příručka

Zaujala vás myšlenka multidisciplinární spolupráce a chcete se dozvědět více o metodě Setkání okolo dítěte? Vytvořili jsme praktického průvodce světem multidisciplinarity v oblasti spolupráce nad dětskými klienty. Nabízíme inspiraci, jak krok za krokem vést koordinaci a facilitaci týmu.

Z recenze našeho díla: “(…) Čtenář se má možnost ve stručnosti a z praktického úhlu pohledu seznámit s velkými “světovými” modely kooperujících týmů, zamyslí se nad trefně formulovanými otázkami, nahlídne, jak je možné dílčí poznatky integrovat pro potřeby běžné praxe, poučí se z příkladu, vzdělá se v právním rozboru celého podniku a jako dárek na rozloučenou dostane na stříbrném podnose naservírované šablony všech připravených formulářů a technických materiálů.”

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více informací o multidisciplinárních týmech

Potřebujete-li získat více informací, nebo se na něco konkrétního zeptat, obraťte se na nás. Rádi se Vám budeme věnovat.

+420 / 604 215 602
Ostravská 780/73, Český Těšín, budova Nemocnice Český Těšín, 3. patro, Psychologická ambulance

Metodu Setkání okolo dítěte jsme vytvořili za finanční podpory Nadačního fondu Avast.