Odborníci v Olomouckém kraji

Koordinátoři a facilitátoři Setkání okolo dítěte

Mgr. Miroslava Francová

Mgr. Miroslava Francová

Koordinátor a facilitátor SOD
Mgr. Miroslava Francová
speciální pedagog, sociální pracovník

Přes deset let jsem pracovala v neziskovém sektoru, nejdéle v sociální službě rané péče určené pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Kromě odborné práce v oboru speciální pedagogika a sociální práce, jsem se vzdělávala v oblasti komunikace s lidmi – vedení rozhovoru.

Absolvovala jsem také kurz metody videotréninku interakcí, který mi pomohl hlouběji pochopit vzájemnou interakci mezi lidmi. Myslím si, že věnování pozornosti a naslouchání jsou základními prvky, které vedou k navození důvěry a naladění se na komunikačního partnera.

Setkání okolo dítěte je pro mě smysluplná aktivita, která podporuje mezioborovou spolupráci a dokáže lépe uchopit potřeby dítěte a jeho blízkých.

Kontakt:

tel.: +420 / 776 292 856

e-mail: franc.miroslava@gmail.com

Mgr. Martina Friedlová

Mgr. Martina Friedlová

Koordinátor a facilitátor SOD
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
psycholog

“Kdo jsem a kam jdu? Plnost lidství na zahrádce dlaně.”

Psycholožka, akreditovaná trenérka měkkých dovedností, vedoucí týmů, které propojují různé modality v přístupu k člověku. Pracovní zkušenosti získala v univerzitním prostředí, v privátní sféře i v neziskovém sektoru. Milovnice setkávání, příběhů a muziky.

Propojování přístupů a pohledů na člověka pro mě není jen přání a teoretická úvaha, ale denně žitá realita. Setkání okolo dítěte dává možnost tento pohled naplňovat a posilovat smysluplnost našeho profesního počínání.

Kontakt:

tel.: +420 / 777 092 720

e-mail: martina.friedlova@upol.cz

Mgr. Lucie Hochmajerová

Mgr. Lucie Hochmajerová

Facilitátor SOD
Mgr. Lucie Hochmajerová
speciální pedagog

“Smyslem našeho života je být šťastný a užitečný.” (Dalajláma)

V raném dětství jsem prožila část života, kdy jsem musela být svěřena do rukou lékařského personálu. Nikdo mě nepřipravil a nic nevysvětlil. Věci kolem mě se prostě děly. Vzpomínám si na pocity bezmoci, strachu a smutku, které jsem jako dítě neuměla pojmenovat a vypořádat se s nimi. Do toho na mě někdo promluví, osloví mě jménem a začne mi vykládat, co mě dnes čeká a proč. Dodnes cítím ten mocný pocit klidu, který mě celou doslova zaplavil.

Myslím, že právě tato zkušenost mě přivedla k profesi, které se věnuji. Studovala jsem střední pedagogickou školu, kde mě mimo jiné významně zaujala dramatická výchova a to jakým způsobem se dá propojit při kontaktu s malými dětmi. Později při studiu speciální pedagogiky na vysoké škole, jsem se dostala do přímé spolupráce s dětmi s autismem. Další pracovní příležitost jsem dostala při práci poradce rané péče, kde jsem měla možnost být v kontaktu s rodinami, kde se narodilo dítě se zdravotním postižením. Při práci s dětmi i s rodiči je pro mě klíčová komunikace, za kterou považuji povídání si s druhým o tom co vidíme, co cítíme, co potřebujeme a to bez ohledu na věk a počet zúčastněných osob či jejich roli nebo profesi v životě.

Během práce s dětmi a jejich rodiči jsem se často setkávala se situací, kdy je dítě v péči mnoha odborníků a úplně přirozeně vznikala potřeba se potkat, předat si informace a společně se domluvit, jak budeme dále postupovat. Taková setkání se nám podařilo někdy uskutečnit a výstupy byly pro všechny opravdu přínosné. Na pravidelné organizování a vedení však velmi náročné.

V projektu Setkání okolo dítěte vidím dostupné řešení pro mnoho rodin s dětmi a odborníky, kteří tápají a nevědí si rady, jakým způsobem pomoci určitému dítěti, které se nachází v nepříznivé situaci. Přijde mi užitečné mít možnost se slyšet navzájem, pochopit zvolené postupy druhých osob za doprovodu nestranné osoby a zároveň se držet vždy zájmu dítěte. Vidím v tom obrovský smysl a proto jsem se k projektu připojila.

Kontakt:

tel.: +420 / 737 054 577

e-mail: lucie.hochmajerova@gmail.com

Mgr. Kateřina Kistanová

Mgr. Kateřina Kistanová

Koordinátor SOD
psycholog

“Nikdo nemusí učit žalud, jak se má proměnit v dub”
(K. Horney)

Jako psycholožka jsem pracovala tři roky v neziskové organizaci RC Radost Tábor, která se zaměřovala na komplexní podporu rodin. Nyní podporuji žáky, rodiče i učitele jako školní psycholožka na ZŠ v Šumperku, mám svou soukromou praxi a spolupracuji s Rovnováhou. Dokončuji pětiletý sebezkušenoství výcvik v integrativní psychoterapii. S manželem a dcerou žiji v Šumperku. Mám ráda své lidi, svou práci, objevování krásných míst ČR, zahradničení, hru na kytaru a zpěv.

Jsem velmi ráda, že můžu být součástí multidisciplinárního přístupu ke klientovi, který je bohužel stále ojedinělý. Komplexní přístup k problému je podle mého názoru základní podmínkou k nalezení dobrého řešení.

Kontakt:

tel.: +420 / 725 572 491

e-mail: katerina.kistanova@seznam.cz

Ing. Žaneta Majetná

Ing. Žaneta Majetná

Koordinátor SOD
Ing. Žaneta Majetná
hlavní koordinátor projektu Setkání okolo dítěte, ekonom, účetní

Celý život se pohybuji ve školním prostředí, které mi přirostlo k srdci. Již v posledním ročníku vysoké školy, jsem vyučovala Mikroekonomii a Makroekonomii na Vysoké škole podniká, a. s., kde jsem působila jako externí pedagog do roku 2010. Od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako personalista a účetní. V roce 2007 jsem nastoupila na dnešní Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně na pozici učitelky ekonomických předmětů a metodika preventivně-patologických jevů. Na stejné škole od roku 2013 pracuji jako hlavní účetní.

Spolek Naše rovnováha pro mne znamená nový začátek v profesní kariéře, kdy bych ráda propojila své pedagogické schopnosti a účetní a administrativní dovednosti a pomohla vybudovat nezávislou organizaci, která bude prospěšná jednotlivci či kolektivu. A nabídne své služby pomáhajícím profesím, neboť jejich práce je často opomíjená a přitom velice důležitá.

Kontakt:

tel.: +420 / 604 215 602

e-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com

Mgr. Lukáš Slavík

Mgr. Lukáš Slavík

Facilitátor SOD
speciální pedagog

Každý, kdo je zainteresován v péči o klienta, by měl spolupracovat s dalšími zainteresovanými = 2× větší úspěch za polovinu času.

Kontakt:

tel.: +420 / 732 451 000

e-mail: slavik.luke@gmail.com

Mgr. František Zakopal

Mgr. František Zakopal

Facilitátor SOD
Mgr. František Zakopal
psycholog

“Víc hlav víc ví.”

Jako psycholog a teolog mám dlouhodobě kladný vztah k multidisciplinární spolupráci. Zastávám názor, že “víc hlav víc ví”, tedy že se zrodí více nápadů a účinných řešení, a že se zátěž rodělí mezi více lidí tak, aby nedošlo k přetěžování jednotlivců. Aktuálně působím v oblasti psychodiagnostiky, psychologického poradenství a psychoterapie ve Vojenské nemocnici v Olomouci. I právě v nemocnici se snažím zavádět týmový přístup v péči o pacienty, což se setkává s velkým pozitivním ohlasem a v rychlejší progresi jejich léčby.

Kontakt:

tel.: +420 / 733 161 615

e-mail: zakopal.f@seznam.cz