Odborníci v Olomouckém kraji

Koordinátoři a facilitátoři Setkání okolo dítěte

Ing. Žaneta Majetná

Ing. Žaneta Majetná

Koordinátor SOD
Ing. Žaneta Majetná
hlavní koordinátor projektu Setkání okolo dítěte, ekonom, účetní

Celý život se pohybuji ve školním prostředí, které mi přirostlo k srdci. Již v posledním ročníku vysoké školy, jsem vyučovala Mikroekonomii a Makroekonomii na Vysoké škole podniká, a. s., kde jsem působila jako externí pedagog do roku 2010. Od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako personalista a účetní. V roce 2007 jsem nastoupila na dnešní Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně na pozici učitelky ekonomických předmětů a metodika preventivně-patologických jevů. Na stejné škole od roku 2013 pracuji jako hlavní účetní.

Spolek Naše rovnováha pro mne znamená nový začátek v profesní kariéře, kdy bych ráda propojila své pedagogické schopnosti a účetní a administrativní dovednosti a pomohla vybudovat nezávislou organizaci, která bude prospěšná jednotlivci či kolektivu. A nabídne své služby pomáhajícím profesím, neboť jejich práce je často opomíjená a přitom velice důležitá.

Kontakt:

tel.: +420 / 604 215 602

e-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com

Mgr. Miroslava Francová

Mgr. Miroslava Francová

Koordinátor a facilitátor SOD
Mgr. Miroslava Francová
speciální pedagog, sociální pracovník

Přes deset let jsem pracovala v neziskovém sektoru, nejdéle v sociální službě rané péče určené pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením. Kromě odborné práce v oboru speciální pedagogika a sociální práce, jsem se vzdělávala v oblasti komunikace s lidmi – vedení rozhovoru.

Absolvovala jsem také kurz metody videotréninku interakcí, který mi pomohl hlouběji pochopit vzájemnou interakci mezi lidmi. Myslím si, že věnování pozornosti a naslouchání jsou základními prvky, které vedou k navození důvěry a naladění se na komunikačního partnera.

Setkání okolo dítěte je pro mě smysluplná aktivita, která podporuje mezioborovou spolupráci a dokáže lépe uchopit potřeby dítěte a jeho blízkých.

Kontakt:

tel.: +420 / 776 292 856

e-mail: franc.miroslava@gmail.com

Mgr. Martina Friedlová

Mgr. Martina Friedlová

Koordinátor a facilitátor SOD
Mgr. et Mgr. Martina Friedlová
psycholog

“Kdo jsem a kam jdu? Plnost lidství na zahrádce dlaně.”

Psycholožka, akreditovaná trenérka měkkých dovedností, vedoucí týmů, které propojují různé modality v přístupu k člověku. Pracovní zkušenosti získala v univerzitním prostředí, v privátní sféře i v neziskovém sektoru. Milovnice setkávání, příběhů a muziky.

Propojování přístupů a pohledů na člověka pro mě není jen přání a teoretická úvaha, ale denně žitá realita. Setkání okolo dítěte dává možnost tento pohled naplňovat a posilovat smysluplnost našeho profesního počínání.

Kontakt:

tel.: +420 / 777 092 720

e-mail: martina.friedlova@upol.cz

Mgr. Lucie Hochmajerová

Mgr. Lucie Hochmajerová

Facilitátor SOD
Mgr. Lucie Hochmajerová
speciální pedagog

“Smyslem našeho života je být šťastný a užitečný.” (Dalajláma)

V raném dětství jsem prožila část života, kdy jsem musela být svěřena do rukou lékařského personálu. Nikdo mě nepřipravil a nic nevysvětlil. Věci kolem mě se prostě děly. Vzpomínám si na pocity bezmoci, strachu a smutku, které jsem jako dítě neuměla pojmenovat a vypořádat se s nimi. Do toho na mě někdo promluví, osloví mě jménem a začne mi vykládat, co mě dnes čeká a proč. Dodnes cítím ten mocný pocit klidu, který mě celou doslova zaplavil.

Myslím, že právě tato zkušenost mě přivedla k profesi, které se věnuji. Studovala jsem střední pedagogickou školu, kde mě mimo jiné významně zaujala dramatická výchova a to jakým způsobem se dá propojit při kontaktu s malými dětmi. Později při studiu speciální pedagogiky na vysoké škole, jsem se dostala do přímé spolupráce s dětmi s autismem. Další pracovní příležitost jsem dostala při práci poradce rané péče, kde jsem měla možnost být v kontaktu s rodinami, kde se narodilo dítě se zdravotním postižením. Při práci s dětmi i s rodiči je pro mě klíčová komunikace, za kterou považuji povídání si s druhým o tom co vidíme, co cítíme, co potřebujeme a to bez ohledu na věk a počet zúčastněných osob či jejich roli nebo profesi v životě.

Během práce s dětmi a jejich rodiči jsem se často setkávala se situací, kdy je dítě v péči mnoha odborníků a úplně přirozeně vznikala potřeba se potkat, předat si informace a společně se domluvit, jak budeme dále postupovat. Taková setkání se nám podařilo někdy uskutečnit a výstupy byly pro všechny opravdu přínosné. Na pravidelné organizování a vedení však velmi náročné.

V projektu Setkání okolo dítěte vidím dostupné řešení pro mnoho rodin s dětmi a odborníky, kteří tápají a nevědí si rady, jakým způsobem pomoci určitému dítěti, které se nachází v nepříznivé situaci. Přijde mi užitečné mít možnost se slyšet navzájem, pochopit zvolené postupy druhých osob za doprovodu nestranné osoby a zároveň se držet vždy zájmu dítěte. Vidím v tom obrovský smysl a proto jsem se k projektu připojila.

Kontakt:

tel.: +420 / 737 054 577

e-mail: lucie.hochmajerova@gmail.com

Mgr. Kateřina Kistanová

Mgr. Kateřina Kistanová

Koordinátor SOD
psycholog

“Nikdo nemusí učit žalud, jak se má proměnit v dub”
(K. Horney)

Jako psycholožka jsem pracovala tři roky v neziskové organizaci RC Radost Tábor, která se zaměřovala na komplexní podporu rodin. Nyní podporuji žáky, rodiče i učitele jako školní psycholožka na ZŠ v Šumperku, mám svou soukromou praxi a spolupracuji s Rovnováhou. Dokončuji pětiletý sebezkušenoství výcvik v integrativní psychoterapii. S manželem a dcerou žiji v Šumperku. Mám ráda své lidi, svou práci, objevování krásných míst ČR, zahradničení, hru na kytaru a zpěv.

Jsem velmi ráda, že můžu být součástí multidisciplinárního přístupu ke klientovi, který je bohužel stále ojedinělý. Komplexní přístup k problému je podle mého názoru základní podmínkou k nalezení dobrého řešení.

Kontakt:

tel.: +420 / 725 572 491

e-mail: katerina.kistanova@seznam.cz

Mgr. František Zakopal

Mgr. František Zakopal

Facilitátor SOD
Mgr. František Zakopal
psycholog

“Víc hlav víc ví.”

Jako psycholog a teolog mám dlouhodobě kladný vztah k multidisciplinární spolupráci. Zastávám názor, že “víc hlav víc ví”, tedy že se zrodí více nápadů a účinných řešení, a že se zátěž rodělí mezi více lidí tak, aby nedošlo k přetěžování jednotlivců. Aktuálně působím v oblasti psychodiagnostiky, psychologického poradenství a psychoterapie ve Vojenské nemocnici v Olomouci. I právě v nemocnici se snažím zavádět týmový přístup v péči o pacienty, což se setkává s velkým pozitivním ohlasem a v rychlejší progresi jejich léčby.

Kontakt:

tel.: +420 / 733 161 615

e-mail: zakopal.f@seznam.cz