Konference “Mezinámi”

10–11/10/2019

Cíl konference

Vybudovat propojenou síť odborníků v oblasti duševního zdraví Moravskoslezského kraje
Inspirovat se mimokrajskými odborníky
Zažít formou workshopů nové způsoby práce s klientem a spolupráce s kolegy

Konference pro rodiče

Rodiče dětí s postižením mají na konferenci vstup zdarma. Stačí se jen přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky a do pole “Fakturační údaje” napsat: Jsem rodič.

Program 2019

(P) Přednáška | (W) Workshop | (D) Duel


8.20 | Registrace účastníků

8.55–9.15 | Velký sál | Slavnostní zahájení konference

9.15–10.30 | Velký sál | MUDr. Vladimír Kmoch: Digitální závislost (P)

10.30–11.00 | Přestávka

11.00–13.00 | Velký sál | MUDr. Filip Růžička, Ph.D.: Traumata mozku z pohledu současné neurologie
PhDr. Petr Nilius, PhD.: Neurokognitivní rehabilitace v kontextu multidisciplinárníspolupráce (Duel)

13.00–14.15 | Přestávka na oběd

14.15–15.30 | Velký sál | Divadlo Odvaz: Jak v sobě ukládáme výcvikové zkušenosti (P)

15.30–16.00 | Přestávka

16.00–17.15 | Přísálí | PhDr. Eleonaora Smékalová PhD., Mgr. Kateřina Palová: Druhý krok, socio-emoční výchova na školách (P a W)

16.00–17.15 | Velký sál | MUDr. Petr Dušek, Ph.D., MUDr. Michal Raszka, Ph.D.: Parkinsonova choroba – jak ji vidí neurolog a jak psychiatr? (Duel)


18.30–20.00 | Jazz klub | Divadlo Odvaz

20.30–22.30 | Jazz klub | Koncert Trochumoc

22.30– 🙂 | Jazz klub | Volná zábava

(P) Přednáška | (W) Workshop | (D) Duel


9.00–9.15 | Velký sál | Zahájení 2. dne

9.15–10.30 | Velký sál | PhDr. Yvonne Lucká, PhDr. Barbora Janečková: Jak můžeme spolupracovat jako terapeuté napříč směry (W)

10.30–10.45 | Přestávka

10.45–12.15 | Velký sál | Kolektiv spolku Naše rovnováha: Setkání okolo dítěte (W)

12.15–13.15 | Přestávka na oběd

13.15–14.45 | Jazz klub | Mgr. Bc. Pavel Vítek: KidsSkills – na řešení orientovaná práce s dětmi, rodinou a komunitou (W)

13.15–14.45 | Přísálí | PhDr. Petr Nilius PhD., Mgr. Zuzana Škapová: Školní poradenské pracoviště – nástroj řešení inkluze (W)

15.15–16.45 | Přísálí | PhDr. Petr Nilius PhD., Mgr. Zuzana Škapová: Školní poradenské pracoviště – nástroj řešení inkluze (W)

13.15–14.45 | Hudební salónek | Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Jarmila Petrovská: Funkce rodiny (W)

15.15–16.45 | Hudební salónek | Mgr. Martina Pastuchová, PhDr. Jarmila Petrovská: Funkce rodiny (W)

13.15–14.45 | Místnost 213 | Markéta Křížová: Arteterapie v práci se ženou, aneb psychosomatika v praxi (W)

15.15–16.45 | Místnost 213 | Markéta Křížová: Arteterapie v práci se ženou, aneb psychosomatika v praxi (W)

13.15–14.45 | Velký sál | Mgr. Michaela Kopalova: Role dítěte v rodinné mediaci (W)

15.15–16.45 | Velký sál | Mgr. Michaela Kopalova: Role dítěte v rodinné mediaci (W)

15.15–16.45 | Jazz klub | Mgr. Jakub Majetny, Bc. Monika Matulová, DiS., Mgr. Elena Veselá: Možnosti podpory pro rodiny a děti od 7 let (diskuse pro pečující osoby)

16.45–17.00 | Přestávka

17.00–18.00 | Velký sál | Překvapení, které nezklame

18.00 | Velký sál | Ukončení konference – pozvánka na další ročník

Organizace

PRO STUDENTY VSTUPNÉ ZDARMA !!!

Cena odborného programu na oba dva dny: 500 Kč

Cena kulturního programu: 100 Kč

Přihlásit se můžete zde

Na konferenci je možné se přihlásit prostřednictvím on-line přihlašovacího formuláře, příp. e-mailem na adrese mezinami2018@gmail.com.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese mezinami2018@gmail.com.

S ohledem na omezený počet účastníků uveďte v přihlášce, o jaké workshopy budete mít zájem.
V případě velkého počtu zájemců budou upřednostněni ti, kteří o workshop projeví zájem dříve.

Bude aktualizováno.

1. konference Mezinámi 21–22/9/2018

0

účastníků na 1. ročníku konference Mezinámi

0 %

účastníků by doporučilo konferenci kolegovi

0 %

účastníků zvažuje účast na 2. ročníku

Přednášky a diskusní panely

9.15–10.30 | MUDr. Martin Hollý: Reforma psychiatrické péče

11.00–12.00 | Mgr. Alena Fabíková, Mgr. Anna Kučerová, PhD.: Podpora rodiný s malým dítětem s postižením

12.00–13.00 | PhDr. Martin Lečbych, PhD: Rodinná terapie a osoby s psychózou

14.15–15.30 | Mgr. Romana Straussová, PhD.: Intrevenční metoda O.T.A. v systému péče o dítě s PAS

16:00–17.15 | Diskusní panel: Člověk s psychózou v síti služeb (moderuje MUDr. Michal Raszka, PhD.)

16.00–17.15 | Diskusní panel: Dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb (moderuje Mgr. Jana Macečková)

Večerní kulturní program

18.00–20.00 | Jazz klub | Divadlo improvizace ODVAZ (www.odvaz.eu)

20.30–22.30 | Jazz klub | Folk-rocková skupina Kofe@vlna (www.kofeavlna.cz)

22.30– do rána | Jazz klub | volná zábava

Přednášky a workshopy

9.15–10.30 | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., Jiří Štefl: ,,Měkké” dohody o spolupráci (P)

11.00–12.00 | PhDr. Lenka Turková: Terénní multidisciplinární tým Jesenicka (P)

12.30–13.00 | PhDr. Lenka Turková: Otevřený dialog (W)

11.00–12.30 | Markéta Nováková: Cochemský model (P + W)

12.30–13.00 | Mgr. Ing. Romana Bélová: Podpora rodin s dětmi s postižením v rámci životních změn (P)

14.15–15.45 | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.: ,,Měkké dohody” o spolupráci (W)

16.15–17.45 | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.:  ,,Měkké dohody” o spolupráci (W)

14.15–15.45 | Ing. Bogdan Siderek: Tým okolo dítěte (W)

16.15–17.45 | Ing. Bogdan Siderek: Multidisciplinární tým a tribal–leadership (W)

14.15–15.45 | MUDr. Jan Kubánek, Mgr. Marcela Kubánková: Práce s kruhy s využitím EFT (Na emoce zaměřená terapie) (W)

16.15–17.45 | MUDr. Jan Kubánek, Mgr. Marcela Kubánková: Práce se sny a s kruhy (W)

14.15–15.45 | Mgr. Jana Hunáková: Raná péče – koordinátor Týmu okolo dítěte (P+W)

16.15–17.45 | Mgr. Jana Hunáková: Raná péče – koordinátor Týmu okolo dítěte (P+W)

14.15–15.45 | MUDr. Jan Hálek: Vznik Mobilního hospicu (P+W)

16.15–17.45 | MUDr. Jan Hálek: Nově vznikající služba a její zařazení do stávající sítě (W)

18.15 | Ukončení konference

MUDr. Michal Raszka, PhD.
Oľga Okálová, PhD.
Mgr. Gabriela Mariánková
Bc. Lenka Holušová, DiS.
Petr Hýl, Mgr.
MUDr. Helena Smetanová
František Zakopal, Mgr.
PhDr. Hana Kušnírová
MUDr. Viliam Kušnír
Jaroslava. Krömerová, Mgr.
Mgr. Renata Kulková
PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.
Bc.Hana Motlochová
Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Svobodová
Petra Večerková Mgr.
Bc. Marie Jelínková DiS.
Mgr. Mialn Harant
Bc. Julie Koždoňová
Eleonora Smékalová, PhDr., PhD.
PhDr. Lenka Černikovská
Mgr. Michaela Kubešová
Alena Nováková, Mgr.
Bc. Kateřina Gerová
Anna Jurackova
Mgr. Jana Horáková
Miroslava Barcalová
Markéta Heroutová, PhDr. Mgr.
Lucie Freibergová, Mgr.
Alena Baštanová, Mgr.
Jana Hunáková, Mgr.
Martina Mikesková
Jana Čelůstková, Bc.
Jana Kadlubcová
Magdaléna Hulová, Mgr.
MUDr. Andrea Pekárková
Mgr. Radka Nosková
Mgr. Petra Morcinková, DiS.
Bc. Hana Motlochová
Ivana Sovadinová, Mgr.
Pavlína Winklerová, Ing.
Šárka Plawná, DiS.
Anna Waniová, Mgr.
Jana Rodáková, Mgr.
Jakub Řeháček, Ing.
Mgr. Lenka Dostalíková
Lucie Zíková
Lenka Gwóźdźová, DiS.
Michaela Vitásková, Mgr., DiS.
Mgr. Monika Chudá
Barbora Kowalczyková Mgr.
Libuše Pecková Svitáková, Mgr., DiS.
Renáta Vališová, Mgr
Bc. Lucie Lenfeldová
Klimszová Zuzana Mgr.
Vladimíra Salvetová, Bc.
Šárka Gaudková, Bc.
Ing. Svobodová Vladimíra
Kateřina Květoňová, DiS
Lenka Holková, Ing.
Sikorová Iveta, Bc.
Mgr. Zuzana Svobodová