Mezi námi 2021

27/5/2021

Kulturní a společenské středisko “Střelnice”, příp. online ZOOM

Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

Přednášky - Workshopy - Pracovní skupiny

1. část konference 27/5 ONLINE (ZOOM)

13.00 | Přihlašování, ÚVOD konference

13.15–14.15 | Představení nadačních fondů ABAKUS a Zlatá Rybka
Zlatá rybka je nezisková organizace, která šestým rokem plní přání dětem od 3 do 18 let s život ohrožujícím onemocněním a onemocněním s nejistou prognózou. Snahou Zlaté rybky je, aby každé dítě s takovýmto onemocněním v České republice mělo možnost splnit si svoje velké přání. Cílem příspěvku je představit poslání a činnost organizace.
Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu převzal od ledna 2021 všechny aktivity Nadačního fondu Avast, který v působil ČR 10 let a podporoval paliativní péči, rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním a moderní vzdělávání. Cílem příspěvku je představit organizaci a její pohled na multidisciplinární přístup.

14.15–15.15 | Petra Hálková: Průniky psychosomatiky a sociální práce

15.30–16.30 | Michal Raszka: Motivační pohovory

16.45–17.45 | Michal Černý: Hodnocení informací ohledně výchovy dítěte s autismem

17.45 | Závěr konference, rozloučení, pozvánka na akce Rovnováhy (vzdělávání a supervizní semináře, kulatý stůl k projektu Cestou pohádek)

Přihlašovací link na ZOOM obdržíte předem na email.

2. část konference přesouváme na neurčito

Zatím nejsme schopni garantovat její finální podobu a načasování, nicméně předběžně bychom viděli realizaci v Jazz klubu.

Téma: Kam se v poděl význam nemoci aneb když symptomy nestačí

Organizace

Konání konference Mezi námi podporují

Projekt Multidisciplinární praxe a inovativní přístupy při práci s rodinami dětí s handicapem byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.