Mezi námi 2018

1. ročník konference Mezi námi 21–22/9/2018

0
účastníků na 1. ročníku konference
0 %
účastníků by doporučilo konferenci kolegovi
0 %
účastníků zvažuje účast na 2. ročníku

Program 2018

Přednášky a diskusní panely

9.15–10.30 | MUDr. Martin Hollý: Reforma psychiatrické péče

11.00–12.00 | Mgr. Alena Fabíková, Mgr. Anna Kučerová, PhD.: Podpora rodiný s malým dítětem s postižením

12.00–13.00 | PhDr. Martin Lečbych, PhD: Rodinná terapie a osoby s psychózou

14.15–15.30 | Mgr. Romana Straussová, PhD.: Intrevenční metoda O.T.A. v systému péče o dítě s PAS

16:00–17.15 | Diskusní panel: Člověk s psychózou v síti služeb (moderuje MUDr. Michal Raszka, PhD.)

16.00–17.15 | Diskusní panel: Dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb (moderuje Mgr. Jana Macečková)

Večerní kulturní program

18.00–20.00 | Jazz klub | Divadlo improvizace ODVAZ (www.odvaz.eu)

20.30–22.30 | Jazz klub | Folk-rocková skupina Kofe@vlna (www.kofeavlna.cz)

22.30– do rána | Jazz klub | volná zábava

Přednášky a workshopy

9.15–10.30 | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD., Jiří Štefl: ,,Měkké” dohody o spolupráci (P)

11.00–12.00 | PhDr. Lenka Turková: Terénní multidisciplinární tým Jesenicka (P)

12.30–13.00 | PhDr. Lenka Turková: Otevřený dialog (W)

11.00–12.30 | Markéta Nováková: Cochemský model (P + W)

12.30–13.00 | Mgr. Ing. Romana Bélová: Podpora rodin s dětmi s postižením v rámci životních změn (P)

14.15–15.45 | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.: ,,Měkké dohody” o spolupráci (W)

16.15–17.45 | PhDr. Bohumila Baštecká, PhD.:  ,,Měkké dohody” o spolupráci (W)

14.15–15.45 | Ing. Bogdan Siderek: Tým okolo dítěte (W)

16.15–17.45 | Ing. Bogdan Siderek: Multidisciplinární tým a tribal–leadership (W)

14.15–15.45 | MUDr. Jan Kubánek, Mgr. Marcela Kubánková: Práce s kruhy s využitím EFT (Na emoce zaměřená terapie) (W)

16.15–17.45 | MUDr. Jan Kubánek, Mgr. Marcela Kubánková: Práce se sny a s kruhy (W)

14.15–15.45 | Mgr. Jana Hunáková: Raná péče – koordinátor Týmu okolo dítěte (P+W)

16.15–17.45 | Mgr. Jana Hunáková: Raná péče – koordinátor Týmu okolo dítěte (P+W)

14.15–15.45 | MUDr. Jan Hálek: Vznik Mobilního hospicu (P+W)

16.15–17.45 | MUDr. Jan Hálek: Nově vznikající služba a její zařazení do stávající sítě (W)

18.15 | Ukončení konference

Konání konference Mezi námi podpořili

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil, MBA.