Kolibřík

KOLIBŘÍK - bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví

Prostor pro sdílení informací všem, kteří chtějí fungovat v síti zdravotní, sociální a pedagogické.

Kolibřík je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty – tedy uživatele služeb.

3. číslo bulletinu Kolibřík, 5. 6. 2019

Ke stažení zde.

2. číslo bulletinu Kolibřík, 10. 4. 2019

Ke stažení zde.

1. číslo bulletinu Kolibřík, 28. 10. 2018

Ke stažení zde.

Aktivity projektu Centrum Rovnováha jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina.