Kolibřík

KOLIBŘÍK - bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví

Prostor pro sdílení informací všem, kteří chtějí fungovat v síti zdravotní, sociální a pedagogické.

Kolibřík je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty – tedy uživatele služeb.

2. číslo bulletinu Kolibřík, 10. 4. 2019

Ke stažení zde.

1. číslo bulletinu Kolibřík, 28. 10. 2018

Ke stažení zde.

Aktivity projektu Centrum Rovnováha jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina.