Webináře pro pomáhající profese

Nouzový stav nám nyní neumožňuje se setkávat, a tak jsme pro vás připravili několik jednodenních vzdělávacích webinářů zaměřených na práci s rodinou a dětmi.

Termíny realizace jsou dle domluvy se zájemci, v případě zájmů nás kontkatujte na mdt.rovnovaha@gmail.com

Jakub Majetny a Martina Friedlová

Cena jednotlivých seminářů je 800 Kč.