Seminář Vývojové teorie v praxi sociální práce I (0–6 let)

Rádi bychom vás pozvali na seminář Vývojové teorie v praxi sociální práce I.

Kurz povede Mgr. Jakub Majetny a bude probíhat v ISNA-MSE v Ostravě (Krmelínská 646/22, 702 00) ve čtvrtek 4. 6., 9.00–16.00 hod. v menší skupince (do 10 lidí)

Seminář je zaměřen na vývoj dítěte od narození do 6 let, následně na konci léta budeme realizovat II. část (školák až stáří). Na kurz navazuje webinář v rozsahu 120 min s odstupem času, na němž budeme probírat zkušenosti se snahou frekventantů aplikovat obsah kurzu v práci s klienty (již v ceně kurzu).

Kurz je vhodný nejen pro sociální pracovníky, ale i pro studenty a pracovníky jiných pomáhajích oborů – psychologie, speciální pedagogika, pedagogika.

Cena první části je 2000 Kč, platba možná na místě.

Pro studenty sleva 50 %.