Rozšíření programu Mezinámi 2019

Skvělá zpráva ze “sekce Konference” 🙂

Přibyly nám dva nové body do už tak bohatého programu 2. ročníku konference Mezi námi (10.–11. 10. 2019).

  1. pátek 11. 10. | Kids‘ Skills | 13.15–14.45 | Jazz klub | Mgr. Bc. Pavel Vítek
    Kids‘ Skills = na řešení orientovaná práce s dětmi, rodinou a komunitou
    Základní myšlenkou KidsSkills je, že děti nemají problémy, ale mají dovednosti, které se potřebují naučit. Model KidsSkills nabízí ucelený postup, jak s dětmi toto dojednávat a jak jim umožňovat učit se nové dovednosti. V průběhu workshopu se účastníci seznámí se základní teorií modelu KidsSkills a sami na sobě zažijí v malých skupinách několik kroků tohoto modelu. Model Kids‘ Skills vytvořili Dr. Ben Furman a jeho spolupracovníci ve Finsku a v ČR jej rozvíjí a vzdělává v něm tým Dalet v Olomouci.
  2. pátek 11. 10. | Možnosti podpory pro rodiny a děti od 7 let | 15.15–16.45 | Jazz klub | Mgr. Jakub Majetny, Bc. Monika Matulová, DiS., Mgr. Elena Veselá
    Diskuse pro pečující osoby bude sloužit ke hledání a sdílení zkušeností ohledně vhodných služeb pro rodiny a děti s libovolným typem hendikepu v Moravskoslezském kraji. Jejím cílem bude využít aktivitu síťování a dobré zkušenosti všech účastníků ke konkrétnímu typu hendikepu. Srdečně zveme rodiče a všechny pečující osoby. Milá společnost, káva a drobné občerstvení samozřejmostí.