+420 / 604 215 602 mdt.rovnovaha@gmail.com

Základy rodinné terapie I: co nám říkají rodinné mapy

“Život nemůže pokračovat, dokud neponecháte minulost minulosti, neosvobodíte přítomnost od břemene.” (Paul Tillich)

Záměr kurzu: Cílem webináře je přinést účastníkům základní pohled na rodinu jako na systém a inspirovat informacemi, které mohou poskytnout rodinné mapy.

Lektor: Mgr. et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, muzikoterapeut, kouč)

Časová dotace:  8 hodin

Obsah kurzu: V průběhu webináře se účastníci dozvědí, jakým způsobem se sestavuje základní rodinná mapa a jak ze vztahové sítě rodiny vyčíst potřeby jednotlivých členů. V další části se zaměříme na hledání účinných kroků, které pomáhají rodinný systém stabilizovat a pozitivně proměnit.

Témata kurzu: rodina systémovým pohledem, rodinné mapy,  typologie rodinných vztahů, potřeby členů rodiny,  ustálené rodinné zvyklosti a jejich vliv na každodenní život,  vliv rodinných hodnot na život členů rodiny,  sourozenec dítěte se zdravotním znevýhodnění,  hledání účinné podpory v rodině dítěte se znevýhodněním

Kontakt a přihlášení

Máte-li zájem účastnit se tohoto webináře, kontkatujte nás: mdt.rovnovaha@gmail.com

Více o webinářích  >>  zde

Datum

22. dubna 2020
Expired!

Cena

800.00

Místo

Webinář online