Vývojové teorie v praxi sociální práce II (6–18 let)

“Není nic tak praktické, jako dobrá teorie” (Kurt Lewin)

Záměr kurzu: Seznámení s užitečnými teoriemi vývoje dítěte od 6 let pro aplikaci v sociální práci

Lektor: Mgr. Jakub Majetny (klinický psycholog, psychoterapeut)

Časová dotace: 8 hodin

Obsah kurzu: Kurz seznámí s přístupem Erika Eriksona a dalších vývojových teorií s ohledem na jednotlivé fáze vývoje, s těžištěm pro období mladšího dětství, dospívání a přechodu do dospělosti (6–18 let). Dotkneme se vývoje v oblastech rozumových schopností, emocí, osobnosti, rodinných a vrstevnických vztahů. Část kurzu věnujeme rovněž klinické psychopatologii, která se v daném období obvykle objevuje. Osu kurzu bude představovat hlavní úkol, kterým má dítě v daném období projít.

Klíčová slova: snaživost, méněcennost, identita, intimita, poruchy chování, emoční poruchy, závislosti. poruchy příjmu potravy. Výchovné poradenství. Možnosti intervencí jednotlivých oborů k dané oblasti – multidisciplinární přístup a indikace konkrétní služby.

Kontakt a přihlášení

Máte-li zájem účastnit se tohoto webináře, kontkatujte nás: mdt.rovnovaha@gmail.com

Více o webinářích  >>  zde

Datum

16. dubna 2020
Expired!

Cena

800.00

Místo

Webinář online