+420 / 604 215 602 mdt.rovnovaha@gmail.com

Vývojové teorie v praxi sociální práce II (6–18 let)

“Není nic tak praktické, jako dobrá teorie” (Kurt Lewin)

Záměr kurzu: Seznámení s užitečnými teoriemi vývoje dítěte od 6 let pro aplikaci v sociální práci

Lektor: Mgr. Jakub Majetny (klinický psycholog, psychoterapeut)

Časová dotace: 8 hodin

Obsah kurzu: Kurz seznámí s přístupem Erika Eriksona a dalších vývojových teorií s ohledem na jednotlivé fáze vývoje, s těžištěm pro období mladšího dětství, dospívání a přechodu do dospělosti (6–18 let). Dotkneme se vývoje v oblastech rozumových schopností, emocí, osobnosti, rodinných a vrstevnických vztahů. Část kurzu věnujeme rovněž klinické psychopatologii, která se v daném období obvykle objevuje. Osu kurzu bude představovat hlavní úkol, kterým má dítě v daném období projít.

Klíčová slova: snaživost, méněcennost, identita, intimita, poruchy chování, emoční poruchy, závislosti. poruchy příjmu potravy. Výchovné poradenství. Možnosti intervencí jednotlivých oborů k dané oblasti – multidisciplinární přístup a indikace konkrétní služby

Kontakt a přihlášení

Máte-li zájem účastnit se tohoto webináře, kontkatujte nás: mdt.rovnovaha@gmail.com

Více o seminářích  >>  zde

Datum

11. září 2020
Expired!

Cena

2,000.00

Místo

ISNA-MSE Ostrava-Zábřeh
Dolní 3034/101, 700 30 Ostrava

PŘEDSEDA SPOLKU, LEKTOR, FACILITÁTOR SOD

Mgr. Jakub Majetny

Klinický psycholog a psychoterapeut

"Kde je vůle, tam je cesta"

(J. Fedorowitz)

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí, podpoře jednotlivých pracovníků a rodičů pečujících o děti s hendikepem. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.