Vývojové teorie v praxi sociální práce I (0–6 let)

“Děti opravdu rozumí pouze tomu, na co přišli sami“ (J. Piaget)

Záměr kurzu: Seznámení s užitečnými teoriemi vývoje dítěte do 6 let pro aplikaci v sociální práci

Lektor: Mgr. Jakub Majetny (klinický psycholog, psychoterapeut)

Hlavní osu kurzu tvoří propojení praxe a teorie Osm věků člověka Erika Eriksona a kognitivní vývoj Jeana Piageta, kdy jsou vždy fenomény a mezníky jednotlivých obobí demonstrovány na konkrétních příkladech. Prostor je věnován rovněž rozpoznání klinicky závažné patologie, možnostech spolupráce daných tripartitou zdravotního – vzdělávacího – sociálního systému a aplikací vývojových teorií na praxi konkrétních účastníků. Prezentace a studijní texty samozřejmostí.

Kurz je zaměřen na vývoj dítěte od narození do 6 let, následně na konci léta budeme realizovat II. část (školák až stáří). Na kurz navazuje webinář v rozsahu 120 min s odstupem času, na němž budeme probírat zkušenosti se snahou frekventantů aplikovat obsah kurzu v práci s klienty (již v ceně kurzu).

Kurz je vhodný nejen pro sociální pracovníky, ale i pro studenty a pracovníky jiných pomáhajích oborů – psychologie, speciální pedagogika, pedagogika.

V případě zájmu piště, cena první části je 2000 Kč, platba možná na místě.

Pro studenty sleva 50 %.

Klíčová slova: senzomotorická inteligence, stálost předmětu, symbolická funkce, důvěra, samostatnost, iniciativa, neurovývojové vady, temperament, poruchy pozornosti a hyperaktivity. Výchovné poradenství. Možnosti intervencí jednotlivých oborů k dané oblasti – multidisciplinární přístup a indikace konkrétní služby.

Kontakt a přihlášení

Máte-li zájem účastnit se tohoto webináře, kontkatujte nás: mdt.rovnovaha@gmail.com

Více o webinářích  >>  zde

 • 00

  dní

 • 00

  hodin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

Datum

4. června 2020

Čas

9:00 - 16:00

Cena

2,000.00

Místo

ISNA-MSE Ostrava
Krmelínská 646/22, 702 00 Ostrava