+420 / 604 215 602 mdt.rovnovaha@gmail.com

Setkání okolo dítěte (SOD) – úvod do metody
(8 hod.)

Setkání okolo dítěte (SOD) – úvod do metody je osmihodinový komplexní vzdělávací program, určený pro základní orientaci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v oblasti multidisciplinárního týmu realizovaného metodikou Setkání okolo dítěte (SOD).

SOD je multidisciplinární tým, facilitovaný nezávislým facilitátorem, na kterém hledají společné řešení pro situaci dítěte jeho rodiče a odborníci, kteří poskytují dítěti / rodině různé typy služeb, péče nebo vzdělávání (sociální pracovníci, pracovníci rané péče, pracovníci v sociálních službách, OSPOD, lékaři, psychologové, pedagogové).

Základní informace

 • Rozsah kurzu: 8 hodin
 • Termín konání kurzu: 15. 4. 2021
 • Lektorský tým: Ing. Bogdan Siderek, Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Andrea Harazinová, Mgr. Jakub Majetny
 • Akreditace MPSV

Cílem komplexního programu je vybavit sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří často mají k dítěti a k rodinné situaci nejblíže, kvalitními informacemi o možnostech realizace multidiscliplinárních týmů v jejich organizaci a o přínosech mezioborové spolupráce pro naplnění cílů a individuálních plánů klientů.

Dalším cílem programu je přinést zkušenosti z koordinace SOD a trénovat dovednosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v této koordinaci. Model Setkání okolo dítěte je teoreticky ukotven v originální metodice Setkání okolo dítěte – praktická příručka, kterou v r. 2019 vydal spolek Naše rovnováha z.s.

 • 00

  dní

 • 00

  hodin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

Datum

15. 4. 2021

Cena

2 000 Kč

Místo

Ostrava NEBO online