+420 / 604 215 602 mdt.rovnovaha@gmail.com

3IC 2 – Základní výbava pro práci s rodinou a dítětem v sociální práci (32 hod.)

Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka pro přímou práci s rodinami a dětmi. Cíle programu bude dosaženo seznámením s modely systémového pohledu na rodinu a s 3 významnými modely vývojového pohledu (Osm věků člověka E. Eriksona, vývoj citové vazby J. Bowlbyho a kognitivní vývoj J. Piageta).

Základní informace

 • Rozsah kurzu: 32 hodin
 • Termíny konání kurzu: 4. 6., 24. 6., 2. 9., 24. 9. a 7. 10. 2021
 • Lektorský tým: Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Jakub Majetny
 • Akreditace MPSV

Pracovník tak bude proškolen jak v pohledu horizontálním, v němž se život dítěte a rodiny odehrává (rodina dítěte se svou strukturou, dynamikou, pravidly, rolemi, flexibilitou, rozložením moci, zasazení rodiny do dalších systémů), tak s rozpoznáním aktuální vývojové fáze dítěte dle potřebného úhlu pohledu (míra dosažených rozumových schopností pro zvolení adekvátního způsobu komunikace, fáze osobnostního vývoje). Systémový pohled a znalost vývojových fází umožní pracovníkovi kvalitnější sběr dat o rodině a cílenější dotazování, které v dalším kroku vede k lépe zaměřeným individuálním plánům pro klienty a ke kvalitnějšímu poskytování sociální služby.

Vzdělávací program je proložen případy z klinické praxe s konkrétními dětmi a rodinami tak, aby pracovník věděl, kdy je stav dítěte nebo rodinného systému natolik závažný, že je třeba rovněž vyhledat odbornou zdravotní pomoc.

 • 00

  dní

 • 00

  hodin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

Hourly Schedule

Další dny kurzu

- 24. 6. 2021
- 2. 9. 2021
- 24. 9. 2021
- 7. 10. 2021

Datum

4. 6. 2021

Cena

8 000 Kč

Místo

Ostrava NEBO online