+420 / 604 215 602 mdt.rovnovaha@gmail.com

3IC 1 – Inspirace pro práci s rodinou a dítětem v sociální práci (8 hod.)

Co je to 3IC?

Novinka Rovnováhy. Průsečík vývoje, systému a záměru. 3IC jsou “Three Integrative Circles” neboli tři propojené kruhy. Prvním je vývojový cyklus dítěte, rodiče a rodiny (čas), druhým rodina (prostor) a třetím záměr (zakázka a smysl naší práce), který odborníka s klientem spojuje a vymezuje jejich společné pole. Jedná se o integrativní koncept (filozofii a metody), který považujeme za ideální inspiraci pro ty, kdo pracují s dětmi a rodinami. 3IC je také “free I see” – abychom mohli v práci svobodně vidět :-). Kurz začíná jednodenním samostatným blokem, na který je možno navázat dalším čtyřdenním kurzem.

Základní informace

 • Rozsah kurzu: 8 hodin
 • Termín konání kurzu: 4. 6. 2021
 • Lektorský tým: Mgr. Martina Friedlová, Mgr. Jakub Majetny
 • Akreditace MPSV

Cílem kurzu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (pod dohledem sociálního pracovníka) pro přímou práci s rodinami a dětmi. Tohoto bude dosaženo stručným seznámením s modely systémového pohledu rodinné terapie a vývojového pohledu (např. Erikson, Bowlby, Piaget).

Pracovník tak získá základní znalost systémových a vývojových teorií, aby se mohl rychle zorientovat v rodině, jejich potřebách a vhodném vedení komunikace. První část semináře je zaměřena na role v rodině, jejich funkci, hranice rodiny a základní dynamiku rodinných vztahů. Přináší také vhled do důležitého tématu autonomie a závislosti v rodině. Druhá část semináře ve stručnosti mapuje vývoj jednotlivých členů rodiny. Vzdělávací program také přináší stručné shrnutí nejdůležitějších indicií, kdy je stav dítěte nebo rodinného systému natolik závažný, že je třeba rovněž vyhledat odbornou zdravotní pomoc. Celý program je propojen případy z klinické praxe.

Kurz 3IC 1 lze absolvovat samostatně. Kurz 3IC 1 slouží jako nezbytný úvod pro 3IC 2.

 • 00

  dní

 • 00

  hodin

 • 00

  minut

 • 00

  vteřin

Datum

4. 6. 2021

Cena

2 000 Kč

Místo

Ostrava NEBO online