Cestou pohádek – naše nová aktivita

Protože výchova dítěte ve složité životní situaci či výchova dítěte s obtížemi není vždy jednoduchá, rozhodli jsme se udělat něco pro její zjednodušení.

Poslech pohádek je příjemně stráveným časem a v jejich zápletce se objevuje pomoc s návodem jak dále.

Tvoříme jednu sérii pro děti a jednu pro vás – pro rodiče!

Díky pohádkám s příjemným hudebním doprovodem a krásnými ilustracemi si také odborníci mohou zjednodušit a především zpříjemnit práci s dětmi a rodiči, či ji obohatit o vývojový pohled, na kterém jsou pohádky postaveny.

Pohádky vznikají se zaměřením na péči o dítě kojeneckého věku, o děti s ADHD, s autismem, s náročnější pubertou a jinými obtížemi.