Mgr. Jakub Majetny

Mgr. Jakub Majetny
Klinický psycholog a psychoterapeut

“Kde je vůle, tam je cesta” (J. Fedorowitz)

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí, podpoře jednotlivých pracovníků a rodičů pečujících o děti s hendikepem. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

Kontakt:

tel.: +420 / 608 153 311

e-mail: majetnyjakub@gmail.com