×

Setkání okolo dítěte

Multidisciplinární týmy odborníků

Konference

"Mezinámi"​ - podpora mezioborové spolupráce

21.–22. 9. 2018

KONFERENCE "MEZINÁMI"

Přihlaste se na mezioborovou konferenci s cílem vybudovat propojenou síť odborníků v oblasti duševního zdraví v Moravskoslezském kraji a inspirovat se mimokrajskými odborníky.

Kromě přednášek z různých oborů se můžete těšit na tématické workshopy a multidisciplinární týmy.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝMY

Zprostředkováváme řešení problémů či obtíží klientů / pacientů / rodin komplexně a efektivně prostřednictvím týmu odborníků.

Skupinu odborníků napříč různými obory (lékař, psycholog, sociální pracovník, logoped apod.) vede nezaujatý facilitátor s cílem nalézt optimální řešení nebo cestu ke zlepšení situace klienta.

Náš tým

Mgr. Jakub Majetny

Mgr. Jakub Majetny

předseda spolku, klinický psycholog, psychoterapeut, lektor
Jakub Majetny
Rovnováha pro mne znamená prostor k vytváření spojení mezi obory pomáhajících profesí a k podpoře jednotlivých pracovníků. Činností spolku se snažím šířit filozofii sdílení a setkávání odborníků nad případem, ve které vnímám vyšší kvalitu péče o klienta a vyšší životní spokojenost pracovníků, vycházející ze synergie týmu a vzájemného obohacení.

Mezi mé aktuální cíle patří organizace multidisciplinárních týmů v Moravskoslezském kraji a podpora neziskových organizací formou odborných konzultací a vzdělávání. Věřím, že spolupráce odborníků je cesta, kterou se dají hledat řešení tam, kde se zatím žádná jiná neobjevila.

Mojí hlavní profesní náplní je provozování ambulance Psychologie Těšín, kde působím jako klinický psycholog a psychoterapeut. Je to právě pozice psychologa, ze které si uvědomuji nutnost efektivně koordinované péče.

Kontakt:

tel.: +420 / 608 153 311

e-mail: majetnyjakub@gmail.com

Ing. Žaneta Majetna

Ing. Žaneta Majetna

pokladník spolku, ekonom, pedagog
Žaneta Majetna
Celý život se pohybuji ve školním prostředí, které mi přirostlo k srdci. Již v posledním ročníku vysoké školy, jsem vyučovala Mikroekonomii a Makroekonomii na Vysoké škole podniká, a. s., kde jsem působila jako externí pedagog do roku 2010. Od roku 2006 do roku 2007 jsem působila jako personalista  a účetní. V roce 2007 jsem nastoupila na dnešní Albrechtovu střední školu v Českém Těšíně na pozici učitelky ekonomických předmětů a metodika preventivně-patologických jevů. Na stejné škole od roku 2013 pracuji jako hlavní účetní. Spolek Naše rovnováha pro mne znamená nový začátek v profesní kariéře, kdy bych ráda propojila své pedagogické schopnosti a účetní a administrativní dovednosti a pomohla vybudovat nezávislou organizaci, která bude prospěšná jednotlivci či kolektivu. A nabídne své služby pomáhajícím profesím, neboť jejich práce je často opomíjená a přitom velice důležitá.

Kontakt:

tel.: +420 / 604 215 602

e-mail: mdt.rovnovaha@gmail.com

Ing. Bogdan Siderek

Ing. Bogdan Siderek

rozvojový kouč, facilitátor, lektor
Bogdan Siderek
Ahoj, před několika měsíci jsem založil web ikigai.cz, který má za cíl pomoct lidem v jejich osobním nebo profesním rozvoji, abychom mohli nalézt své ikigai. Obyvatelé Okinawy trvdí, že každý z nás má to své ikigai, které může v průběhu života nalézt. Společně z celým týmem se snažíme šířit možnosti osobního rozvoje u kohokoliv. Já osobně přispívám k tomuto cíli osobním a profesním koučinkem a taky konzultací silných stránek. Věřím tomu, že každý člověk v jakémkoliv věku může pracovat na svém osobním rozvoji a vzdělávat se v průběhu celého svého života. Mým životním mottem je:

„Jedinou konstantou je kontinuální změna a rozvoj.“

V  mé praxi jsem se setkal z velkým množstvím různých profesí od lékaře, přes softwarového vývojáře až po učitele a manažera. Pořád ale mým osobním posláním je lidi kolem sebe rozvíjet a posouvat je dál v jejich životech.

Mé zkušenosti
Mé zkušenost a vášně
 • Vedení lidí – mám více než 10 let zkušeností s vedením týmů. Vedl jsem různé skupiny lidí od malého projektového týmu, přes týmy střední velikosti, vlastní firmu, až po velkou nadnárodní jednotku sestávající s zaměstnanců v ČR, Finsku, Indii, Polsku a Švédsku o velikosti 120 lidí. Můj styl vedení je založen na maximální možné transparentnosti a férovosti.
 • Práce ze silnými stránkami – v mé manažerské a lídrovské praxi jsem pochopil, že každý člověk vyžaduje individuální přistup a vedení, protože každý z nás ma jiné priority, styl práce a také to v čem jsme dobří. V dnešní době jako konzultant silných stránek ukazuji lidem, jak identifikace a práce z našimi silnými stránkami nás může posunout velký kus kupředu v našem osobním rozvoji a tím i ve spokojenosti v tom co děláme. Mezi mé osobní silné stránky podle testu od společnosti Gallup, který používám při práci se silnými stránkami patří:
  • Positivity – dokážu se na svět dívat pozitivně nezávisle na situaci
  • Connectedness – vidím spojení mezi všemi lidmi a také věcma, které se dějí a dokážu tyto spojení vytvářet.
  • Woo – mou osobní prezentací a vystupováním dokážu získat lidi pro danou věc.
  • Input – můj mozek je nastaven tak, aby uchovával jakékoliv informace. Dokážu si hodně věci zapamatovat a využívat je ve správnou chvíli.
  • Maximizer – mou podstatou je neustálé zlepšování a posouvání věcí a lidí z dobrých na ještě lepší.
 • Koučování a motivace –  Stejnou dobu jakou vedu lidi, což je kolem 10 let se zabývám také motivací a koučováním. Z mého hlediska koučování je výborný způsob ke zvědomění, uspořádání a ujasnění si jakýchkoliv věcí. Ale není to jediný způsob jak můžeme získat svou vnitřní motivaci. Pomocí seminářů a různých setkání se snažím lidem dát impuls k jejich motivaci.
 • Lektorování a facilitace – všechny výše uvedené aktivity podporují pořádáním seminářů, webinářů, workshopů a školení. V této oblasti mám dokonce ještě více zkušeností, protože jsem ve svém životě prošel opravdu pestrým spektrem studentů a návštěvníků mých seminářů. V posledních 12 letech jsem vedl školení a semináře pro soukromé firmy, spolupracovníky ve společnostech kde jsem pracoval, střední a vysoké školy, akademií třetího věku a také skauty.

Kontakt:

tel.: +420 / 775 638 157

e-mail: info@ikigai.cz

Mgr. Jana Macečková

Mgr. Jana Macečková

poradce rané péče, speciální pedagog, lektor
Jana Macečková
Mými klienty jsou rodiny s dětmi se zdravotním postižením. V rámci poradenství společně hledáme cesty pro podporu dítěte i celého rodinného systému.

Jako lektor se potkávám nejčastěji s pedagogy a sociálními pracovníky, se kterými se vzájemně inspirujeme nad tématy práce s dítětem se speciálním potřebami a možnosti využití hry v podpoře dítěte a skupiny.

Při každé své práci vnímám jako velmi důležité pohlížet na problém komplexně, proto jsem velmi ráda součástí Rovnováhy. Rovnováha je pro mne hledání a nacházení pomoci pro klienty i odborníky v situacích, kde člověk sám nenalézal možnost řešení a v propojení s ostatními se to daří.

Bc. Petra Hálková

Bc. Petra Hálková

poradce rané péče, metodik, supervizor, lektor
Petra Hálková
Ve svém profesním životě provázím už druhé desetiletí muže a ženy, kteří se v určitém momentě svého bytí stali rodiči dětí s postižením. Vstoupili do procesu, v němž sami budou i speciálními pedagogy, rehabilitačními pracovníky, vývojovými specialisty, mnohdy zdravotními sestrami. Jaksi samozřejmě přijali předpoklad, že by měli toto vše zvládnout, umět a unést. Společně hledáme cesty, jak znovu být „jen“ rodiči, partnery, zaměstnanci, fotografy….

Souběžně se téměř deset let věnuji vzdělávání, metodické podpoře a supervidování kolegů v oboru, vnímám jejich potřebu odvádět dobrou práci, profesně růst, cožv plnosti předpokládá propojení s dalšími specialisty, kteří do „příběhu jejich klientů“ vstupují.

Pracovní kruh uzavírá má externí spolupráce s nestátními sociálními a sociálně – zdravotnickými organizacemi na Moravě, kde na pozici supervizora vedu skupinové a týmové supervize. Zde se „příběhy klientů a pracovníků končí“, aby se z nich, stejně jako na počátku, stali příběhy mužů a žen.

Věřím, že to co hledáme s rodiči pečujícími o dítě s postižením, s kolegy v oboru i dalšími specialisty v pomáhající sféře je rovnováha, která nám pomáhá nejen stát, ale i udělat další krok.

Mgr. Eva Hrubá

Mgr. Eva Hrubá

právník, lektor
Eva Hrubá
Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého a již od dob studií se zabývám zejm. problematikou spadající do oblasti rodinného práva a postavením osob s duševním onemocněním. Pracovala jsem na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti i na lidskoprávní sekci Úřadu vlády, během praxe na soudě jsem také složila justiční zkoušku. Zároveň dlouhodobě působím jako právní poradce nebo jinak aktivní dobrovolník v různých neziskových organizacích (Bílý kruh bezpečí, Magdala, Letní dům), protože je fajn pomáhat, ale také proto, že je pro mne velmi důležité prolínání praxe s teorií a práce s různým spektrem klientů.

Velmi mne také baví pozice školitele – krom možnosti předat své znalosti je velmi obohacující i naslouchat účastníkům a sdílet své zkušenosti, reagovat na dotazy a hledat řešení často neřešitelného.

Kontakt:

tel.: +420 / 724 769 929

e-mail: hruba.eva@email.cz

Mgr. Lukáš Slavík

Mgr. Lukáš Slavík

speciální pedagog
Lukáš Slavík
Působím jako speciální pedagog na dvou základních školách v Olomouckém kraji, přičemž svůj zájem upírám nejen k rozvoji dětí, žáků jejich rodičů a ostatních zainteresovaných, ale i k expresivním terapiím, jež byly součástí mého vysokoškolského studia Speciální pedagogiky zaměřené na dramaterapii. Dále jsem od roku 2013 do roku 2016 působil jako lektor primární prevence v organizaci Kappa-Help, kde jsem také absolvoval kurz školního metodika prevence.

PODPORUJÍ NÁS